Wykrywanie i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów na terenie województwa pomorskiego, kujawsko - pomorskiego i warmińsko - mazurskiego ma znacznie się poprawić.To dzięki podpisanej umowie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Kościerskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Choroby Reumatyczne i Ich Przyjaciół Koliber.

Umowę podpisano w piątek 15 września w Warszawie. Dofinansowanie stanowi 100 %, a cały projekt opiewa na ponad 1 mln 200 tys. zł.

- Do końca lipca 2020 roku pod kątem reumatoidalnego zapalenia stawów zostanie przebadanych 900 osób w wieku produkcyjnym. Jest to przewlekła choroba układu tkanki łącznej o podłożu immunologicznym i najczęściej jest rozpoznawana u osób powyżej 16 roku życia, natomiast szczyt zachorowań przypada na tzw. okres produkcyjny, czyli pomiędzy 30 a 50 rokiem życia - informuje rzecznik szpitala, Anita Dahm - Sobczyńska. - Dla lekarzy i pielęgniarek 60 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzone będą działania edukacyjne i informacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat wczesnego wykrywania tej choroby. Szkolenia będą realizowane dwuetapowo: na początku oraz po roku funkcjonowania projektu - wyjaśnia rzecznik.

To właśnie przeszkolone osoby będą miały bezpośredni kontakt z pacjentami, na ich barkach spoczywać będzie odpowiedzialność za trafne i szybkie zdiagnozowanie RZS (Reumatoidalne Zapalenie Stawów - red.). Po przeszkoleniu personelu medycznego nastąpi realizacja świadczeń zdrowotnych według ścieżki określonej w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania RZS zmierzających do ostatecznego zdiagnozowania choroby i wdrożenia skutecznego leczenia, czyli pacjenci, u których podejrzewane jest RZS zostaną skierowani pod opiekę reumatologów.

Aby w grupie docelowej, wśród potencjalnych pacjentów, zwiększyć świadomość w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS stworzony zostanie portal, elektroniczne centrum koordynacji procesu kierowania osobami, które podejrzewają u siebie tę chorobę. Będzie to platforma dla osób, które otrzymają rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia. Platforma będzie źródłem wiedzy o samej chorobie i jej objawach oraz pomocnym narzędziem do prowadzenia badań okresowych w trakcie projektu. Z strony internetowej (portalu) będzie można czerpać informacje co zrobić od razu po rozpoznaniu choroby, aby proces leczenia był wdrożony jak najszybciej. W ramach projektu powstawać będą m.in. filmy edukacyjne oraz publikacje drukowane.

(ads)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii