Ponad 13 milionów złotych kosztować będzie projekt, dzięki któremu w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie powstanie ośrodek diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

- Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych, w naszym przypadku onkologicznych i gastroenterologicznych - powiedział podczas uroczystego podpisania umów prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Wiktor Hajdenrajch. - Potencjalna liczba specjalistycznych badań i świadczeń medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem medycznym wyniesie 127 922 w ciągu jednego roku - dodaje prezes szpitala.

„Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” - to nazwa projektu, na który Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na wartość projektu składa się wkład własny szpitala (prawie 2 mln zł) oraz unijne dofinansowanie (ponad 11 mln zł).

W ramach projektu, który realizowany będzie do końca września 2020 r., zaplanowano m.in. modernizację i doposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Wydzielony i doposażony zostanie oddział chirurgii onkologicznej, wydzielona będzie sala gastroenterologii w ramach oddziału chorób wewnętrznych. Apteka rozbudowana zostanie o pracownię cytostatyków wraz z jej doposażeniem, doposażony będzie też Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii, oddział ginekologii, rozbudowana będzie poczta pneumatyczna. Zakres zaplanowanych robót obejmie prace remontowo-budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, klimatyzację i wentylację, montaż naświetleń oraz prace wykończeniowe. Wyeksploatowany sprzęt oraz braki w dostępie do specjalistycznej aparatury medycznej to jeden z podstawowych problemów kościerskiego szpitala. Brak dostępu do odpowiedniej, innowacyjnej aparatury powoduje wydłużenie procesu leczenia począwszy od postawienia szybkiej i trafnej diagnozy. Projekt jest częścią Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny.

- Szybka diagnoza daje większą możliwość skutecznego leczenia, a tym samym szybszy powrót  pacjenta do zdrowia – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. I dodaje: - Zależy nam na tym, aby usługi oferowane przez jednostki medyczne na terenie województwa były na jak najwyższym poziomie. Dbałość o zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem.

Wicemarszałek Ryszard Świlski przypomina: – Województwo pomorskie w skali kraju jest jednym z liderów w zakresie pozyskiwania i wykorzystania unijnych środków przez beneficjentów regionu.

Równocześnie z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dla kościerskiego szpitala podpisano umowy ze szpitalami w Chojnicach i Bytowie. Wartość wszystkich trzech projektów wynosi 28 mln zł przy dofinansowaniu kwotą ponad 22 mln zł.

Realizacja projektów ma szczególne znaczenie strategiczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych na obszarze województwa pomorskiego. Głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji w dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, m.in. w przypadku zachorowań na nowotwory, poprzez realizację prac modernizacyjno-budowlanych, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, podnoszenie kwalifikacji personelu. Modernizacje budynków znacząco wpłyną na jakość usług, a tym samym poprawią komfort pacjentów. Projekty wpisują się też w cele realizowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która chce do 2025 r. ograniczyć o 25 % liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych przez choroby cywilizacyjne. Chodzi przede wszystkim o nowotwory, cukrzycę oraz przewlekłe choroby dróg oddechowych.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiem się. Są to generalnie choroby onkologiczne, gastroenterologiczne, kardiologiczne, neurologiczne, pulmonologiczne, diabetologiczne, geriatryczne, reumatologiczne.

(r) Fot. Adam Kiedrowski