Wojskowi badają możliwości rozmieszczenia pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie powiatu kościerskiego. Doszło już do drugiego spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Jeśli Ministerstwo Obrony Narodowej podjęłoby decyzję o wyborze obiektów należących do Powiatu Kościerskiego, a zlokalizowanych w Kościerzynie, powstałby tu garnizon, w którym szkoliliby w systemie weekendowym ochotnicy zrekrutowani do Wojsk Obrony Terytorialnej.

W spotkaniu z przedstawicielami wojska (spotkanie odbyło się 20 lipca), między innymi Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie oraz Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni, uczestniczyli przedstawiciele powiatu kościerskiego – starosta kościerski Alicja Żurawska, przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra oraz przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Kościerskiego. W spotkaniu uczestniczył także senator Waldemar Bonkowski.

Było to już drugie spotkanie, podczas którego strony wymieniły się informacjami na temat obiektów zlokalizowanych na terenie Kościerzyny, możliwych do zaadaptowania na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi konkretnie o zabudowane nieruchomości stanowiące własność powiatu - część niską i wysoką dawnego budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie (szkoły drzewnej).

Po przeprowadzonych rozmowach i wizji lokalnej budynków, przedstawiciele WOT dokonali wstępnej rekomendacji dla tej lokalizacji, jednak ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Obrony Narodowej, po dokonaniu rekonesansu w innych miastach.

MON jest zainteresowane dwiema nieruchomościami. Powiat jest gotowy sprzedać wojsku jedną, a drugą - jeśli radni się zgodzą - przekaże bezpłatnie.

Najbliższa sesja Rady Powiatu Kościerskiego, która odbędzie się pod koniec sierpnia może być w tej sprawie przełomowa. Jeśli MON wybierze Kościerzynę, a radni podejmą uchwałę o bezpłatnym przekazaniu drugiej nieruchomości, na ziemi kościerskiej powstanie garnizon Wojsk Obrony Terytorialnej.

(ts, r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii