Wraz z początkiem wakacji rozpoczęła się w gminie Lipusz termomodernizacja obiektów szkolnych: Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach.

Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” jest realizowany w partnerstwie z gminą Nowa Karczma. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 571 227,75 zł.

W Zespole Szkół w Lipuszu docieplone będzie skrzydło, w którym znajduje się gimnazjum, w pozostałej części budynku wymienione zostaną drewniane okna. Natomiast w Tuszkowach dociepleniu ulegną ściany i dach oraz zmodernizowana zostanie kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania.

Wartość prac termomodernizacyjnych po przetargu wynosi 790 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec wakacji.

(r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii