Liczba pasażerów korzystających z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej cały czas rośnie. W pierwszym półroczu 2017 r. pociągi trójmiejskiej SKM obsługujące 4 trasy PKM przewiozły prawie 1,5 mln pasażerów. Wziąwszy pod uwagę, że w całym 2016 r. z linii PKM skorzystało nieco ponad 2 mln pasażerów, statystycznie z nowej linii kolejowej na Pomorzu korzysta obecnie o połowę więcej osób niż przed rokiem!

Tak dobry wynik to przede wszystkim efekt konsekwentne rozwijanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego regionalnej części projektu PKM – czyli połączeń z Kartuz i Kościerzyny do Trójmiasta. To właśnie na odcinkach regionalnych w pierwszym półroczu 2017 r. odnotowane zostały największe wzrosty liczby pasażerów w stosunku do 2016 roku. Na odcinku aglomeracyjnym PKM w tej chwili liczba pasażerów nie rośnie tak dynamicznie, m.in. ze względu na trwającą od października 2016 r. budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion), co mocno ograniczyło przepustowość odcinka Gdańsk Osowa – Gdynia Główna.

Duża w tym zasługa uruchomionego w grudniu 2016 r. nowego systemu bezpośrednich połączeń z Kościerzyny do Gdańska Wrzeszcza i dalej przez Sopot do Gdyni. W tym momencie Kościerzyna i cały powiat kościerski posiadają największą liczbę połączeń z Trójmiastem od momentu, kiedy Województwo Pomorskie stało się organizatorem publicznego transportu zbiorowego. W ramach analizy danych statystycznych za II kwartał 2017 r. postanowiono więc sprawdzić najpopularniejszy z pociągów na tej trasie, odjeżdżający ze stacji Kościerzyna o godz. 6:35 (przed zmianą rozkładu jazdy o 6:36 – stąd taka godzina na naszym wykresie pokazującym średnią liczbę pasażerów tego pociągu w pierwszym tygodniu czerwca).

Okazało się, że najwięcej osób na tej trasie wsiada w Kościerzynie, Somoninie i Żukowie oraz – już na odcinku miejskim – w Gdańsku Jasieniu i Gdańsku Kiełpinku. Natomiast celem podróży osób jadących porannym pociągiem z Kościerzyny są przede wszystkim: Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Strzyża, Gdynia Główna, Żukowo i Sopot – bo na tych pięciu stacjach i przystankach wysiada większość pasażerów.

Ciekawie wygląda też porównanie frekwencji w poszczególnych miesiącach II kwartału 2017 r. Okazuje się wówczas, że rekordowym miesiącem w całej prawie dwuletniej historii linii PKM był maj 2017 r., kiedy skorzystało z niej 268,4 tys. osób! Tymczasem w kwietniu było to 239,6 tys., a w czerwcu 262,6 tys. – czyli za każdym razem mniej niż w maju. To pokazuje, jak dużą grupę pasażerów PKM stanowią uczniowie i studenci, którzy w obu ww. miesiącach nie korzystali z linii PKM w pełnym zakresie, gdyż w kwietniu wypadła kilkudniowa przerwa wielkanocna, a w ostatnim tygodniu czerwca były już wakacje.

(sl) Fot. Adam Kiedrowski

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • jedynka10-2014
 • 122012
 • 7_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 9_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • 062012
 • 9_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • 3_2005
 • 6_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 5_2007 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 3_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • jedynka6-2014
 • 092012
 • 8_2006 copy
 • 6_2005
 • jedynka12-2013
 • 4_2009 copy
 • 1_2007 copy
 • 11_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 1_2005
 • 7_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 8_2008 copy
 • 2_2005
 • 12_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 10_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 4_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 5_2009 copy