Starosta kościerski, Alicja Żurawska za prowadzoną przez powiat politykę finansową zjednała sobie opozycyjnych radnych. Przedstawiciel opozycji, Andrzej Hinc długo wychwalał zasługi zarządu w naprawianiu finansów powiatu. Zresztą nie tylko on.

Na sesji rady powiatu kościerskiego radni mieli podjąć uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium. Alicja Żurawska, starosta stojący na czele zarządu powiatu przedstawiła na slajdach jak powiat pod jej ręką jest wyprowadzany z trudnej sytuacji finansowej.

Zadłużenie w 2016 roku wyniosło 31.7 mln zł i jest mniejsze o 10.1 % od zadłużenia w 2015 roku, co procentowo wskazuje, że powiat był w 2015 roku zadłużony w stosunku do dochodów na ponad 50 %, a teraz nieco na ponad 43 %. Dochody powiatu w 2016 roku wyniosły 72.8 mln zł, wydatki 64.4 mln zł, na inwestycje przeznaczono 1.9 mln zł.  Opozycja nie mogła się do niczego przyczepić. Tym bardziej, że wypracowano nadwyżkę w wysokości 8.3 mln zł, z czego ponad 5 mln zł jest fizycznie na koncie bankowym.

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Jan Dittrich ocenił pozytywnie wykonanie budżetu i wnioskował o udzielenie absolutorium. Jednak zanim doszło do głosowania, zgodnie z procedurą, odbyła się dyskusja. Tym razem jednak dyskusja zamieniła się w pochwały dla starosty i to przez opozycję. Jej przedstawiciel, radny Andrzej Hinc w długim monologu wygłosił szereg pochwał wobec starosty i całego zarządu, wyraził uznanie, potem podsumował swoje wystąpienie i jeszcze raz podkreślał zasługi władz powiatu. To tylko zachęciło kolejnych radnych do wyrażania pochwał w kierunku starosty.

"Skończyły się demony", "jest zgoda", "kredyt zaufania został spłacony", "odpowiedzialni radni", "potrafi nas pani zjednoczyć" to tylko niektóre z określeń wymienianych przez wyraźnie szczęśliwych mówców. Alicja Żurawska komplementowała radnych za ich "zaangażowanie i merytoryczny poziom dyskusji" oraz wskazała, że ten sukces jest wynikiem oszczędnej polityki i wytężonej pracy wszystkich pracowników powiatu. Nazwała też opozycję "teoretyczną".

W głosowaniu wszyscy obecni na sali radni byli za udzieleniem absolutorium. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie było radnego, członka zarządu Dariusza Janty, który przed głosowaniem opuścił salę. Od razu po głosowaniu, do starosty Alicji Żurawskiej ustawiła się kolejka chętnych składających życzenia. Tym bardziej, że tego dnia przypadały imieniny Alicji.

Absolutorium to akt prawny będący wyrazem oceny dotychczasowej działalności zarządu powiatu przez radnych i potwierdzający prawidłowo wykonany budżet za poprzedni rok.

(ak)

Przedstawiciel opozycji, radny Andrzej Hinc chwalił zarząd za naprawę finansów powiatu. Fot. Adam Kiedrowski

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii