Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej były okazją do uhonorowania strażaków zawodowych oraz druhów ochotników. Uroczystości odbyły się 11 maja w Gdańsku.

Patronat honorowy nad świętem objął minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Uroczystość została zainaugurowana mszą świętą w intencji strażaków celebrowaną przez arcybiskupa metropolitę gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w Bazylice Mariackiej. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości na ulicę Długą, gdzie przed Dworem Artusa odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości odczytano list ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusza Błaszczaka oraz komendanta głównego PSP – gen. brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla wszystkich pomorskich strażaków oraz ich rodzin z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych. Podczas uroczystości wręczono: odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Dyplom uznania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie na Targu Węglowym dla mieszkańców województwa pomorskiego odbywały się statyczne pokazy sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach projektów unijnych oraz pokazy dynamiczne z zakresu działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z wykorzystaniem psów ratowniczych oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

(źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku)

 

Uhonorowani i odznaczeni z powiatu kościerskiego:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz aktywność w służbie społeczeństwu odznaczył:

Brązowym Krzyżem Zasługi:
- mł. kpt. Radosława Zwarę

♦ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadał członkom ochotniczych straży pożarnych:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
- druhowi Piotrowi Jankowskiemu z OSP Wielki Klincz

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
- druhnie Marioli Lamkiewicz-Czechowskiej z OSP Kłobuczyno
- druhowi Markowi Chwarszczyńskiemu z OSP Lipusz
- druhowi Krzysztofowi Datta z OSP Karsin
- druhowi Zenonowi Główczewskiemu z OSP Dziemiany
- druhowi Krzysztofowi Liskowskiemu z OSP Nowa Karczma
- druhowi Stanisławowi Łukowiczowi z OSP Stare Polaszki
- druhowi Wiesławowi Szarmachowi z OSP Wysin

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć na rzecz ratownictwa wodno-nurkowego, nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” asp. sztab. w st. spocz. Bogdanowi Kobusowi.
----------------------------------------------
Uchwałą Prezydium, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczył:

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
- druha Stanisława Łukowicza z OSP Stare Polaszki
------------------------------------------------
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku  
Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
- druh Mirosław Ebertowski
- kpt. Leszek Słomiński
- asp. sztab. Tomasz Wąworek
- asp. Marek Duzowski
- asp. Tomasz Wiśniewski
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień młodszego kapitana
- st. asp. Sławomirowi Kujawskiemu
-------------------------------------------
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień starszego kapitana
- kpt. Krzysztofowi Młyńskiemu
- kpt. Dariuszowi Radomskiemu

stopień kapitana
- mł. kpt. Krzysztofowi Koprowskiemu

------------------------------------------------------
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień aspiranta
- mł. asp. Tomaszowi Wiśniewskiemu
- mł. asp. Jakubowi Lehmanowi
------------------------------------------------------------------------
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nadał z dniem 4 maja 2017 r.

stopień ogniomistrza
- mł. ogn. Adamowi Banachowi

stopień młodszego ogniomistrza
- st. sekc. Tadeuszowi Cybulskiemu
- st. sekc. Sebastianowi Górze
- st. sekc. Radosławowi Mądremu
- st. sekc. Pawłowi Trederowi
------------------------------------------------
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie mianował z dniem 4 maja 2017 r. na wyższe stanowiska służbowe następujących strażaków:
- ogn. Macieja Kosieckiego – na stanowisko starszego operatora sprzętu
- mł. ogn. Jana Hillera – na stanowisko operatora sprzętu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Tomasza Komoszyńskiego, z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasza Klinkosza.
---------------------------------------------------------------------
Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Tomasz Komoszyński z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną następujących strażaków:
- mł. bryg. Tomasza Holca
- st. kpt. Krzysztofa Młyńskiego
- mł. asp. Krzysztofa Podolskiego
- mł. ogn. Krystiana Zblewskiego
-----------------------------------------------
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą pieniężną następujących strażaków:
- st. asp. Mariusza Burandta
- mł. asp. Tomasza Wiśniewskiego
- mł. ogn. Szymona Lademana
- st. sekc. Pawła Tredera
Z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie bryg. Tomasz Klinkosz, w podziękowaniu za współpracę, wyróżnił pamiątkową grafiką:

- Joannę Justkę wraz z synami, jako przedstawicielkę strażaków ochotników,
- Starostę Kościerskiego, jako przedstawicielkę samorządowców,
- kadrę Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, jako przedstawicieli służb mundurowych,
- Pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jako przedstawicieli służb współpracujących,
- kadrę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1, jako przedstawicieli placówek edukacyjnych,
- Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana, jako przedstawiciela przedsiębiorców.

Podziękowania otrzymali także:
- PUDM Kościerzyna
- Kościerskie PCK.

Odznaki honorowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego otrzymali:

Członkowie pierwszej grupy płetwonurków:
- st. bryg. w st. spocz. Jerzy Rożek
- mł. bryg. w st. spocz. Wojciech Szyszka
- asp. sztab. w st. spocz. Janusza Majkowski
- asp. sztab. w st. spocz. Bogdan Kobus
- st. asp. Mariusz Burandt – obecny dowódca grupy
- st. ogn. w st. spocz. Wojciech Bronk
- st. ogn. w st. spocz. Jerzy Krefft


Aktualni członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego:
- mł. kpt. Radosława Zwara
- st. ogn. Marek Wacholc
- mł. ogn. Tadeusz Cybulski
- kpt. Jacek Szyszka
- st. kpt. Dariusz Radomski
- st. sekc. Dariusz Narloch
- mł. ogn. Sebastian Narloch
- st. sekc. Dariusz Dunajski
- ogn. Maciej Kosiecki
- asp. Paweł Gostomski
- mł. ogn. Jan Hiller
- st. sekc. Paweł Treder
- mł. ogn. Szymon Lademan
- st. sekc. Przemysław Kaszubowski
- st. sekc. Tomasz Hering
- mł. asp. Tomasz Wiśniewski
- mł. bryg. Tomasz Holc
- ogn. Dawid Narloch
- mł. ogn. Karol Wołoszyk
- bryg. Tomasz Klinkosz, któremu kapituła przyznała odznakę w uznaniu za zaangażowanie w rozwój grupy.

Zygmunt Gliński, były Dyrektor Powiatowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Garczynie, otrzymał honorową odznakę w uznaniu za zaangażowanie w przeprowadzenia szkolenia które było zaczątkiem grupy.

Z okazji 20-lecia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, w podziękowaniu za okazane wsparcie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie  bryg. Tomasz Klinkosz wyróżnił pamiątkową grafiką.
- Grzegorza Turzyńskiego, właściciela Przystani „U Grzegorza”
- Grzegorza Zabrockiego, Prezesa Aqua Centrum.

(th)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii