Tablicę upamiętniającą zamordowanego w ZSRR przez NKWD ostatniego przedwojennego komendanta Policji Państwowej w Karsinie przod. Józefa Saneckiego odsłonięto we wtorek, 2 maja na budynku komisariatu policji w Karsinie.

Józef Sanecki, syn Jana i Apolonii urodził się 9 marca 1900 roku w Wolicy. Zdobył średnie wykształcenie. W wieku niespełna 19 lat, 5 lipca 1919 roku wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. Brał czynny udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Po jej zakończeniu, 30 stycznia 1922 roku został zdemobilizowany. Półtora miesiąca później, 15 marca rozpoczął służbę w Policji Państwowej. W latach 30., a być może nawet wcześniej, pracował na posterunku w Koszalewach, pow. Działdowo, tuż przy granicy z Prusami Wschodnimi. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Filomenę. Z ich małżeństwa urodziły się dwie córki, Irena oraz Krystyna. W dniu 6 lutego 1934 roku został przeniesiony na stanowisko Komendanta Policji Państwowej w Karsinie. Jego służba przebiega dość burzliwie. Już w kwietniu 1934 roku otrzymuje nagrodę pieniężną, a w kilka miesięcy później został ukarany naganą za niewłaściwie zachowanie. Od września 1938 r. funkcję komendantów na posterunku w Karsinie pełnili delegowani policjanci z Czerska: st. post. Stanisław Mamuszka, a następnie przod. Ignacy Nowacki. W czerwcu 1939 r. przod. Sanecki został ponownie mianowany komendantem w Karsinie. W trakcie kampanii wrześniowej trafił do sowieckiej niewoli. 7 kwietnia 1940 r. trafił na listę przeznaczonych do rozstrzelania przez NKWD. Został zamordowany w 1940 roku w Miednoje.

Przodownik Józef Sanecki, ostatni przedwojenny komendant Policji Państwowej w Karsinie. Zamordowany w 1940 r.

Pamięć zamordowanego policjanta uczczono we wtorek, 2 maja w Karsinie, gdzie odprawiono mszę św. w jego intencji. Następnie miał miejsce uroczysty przemarsz ul. Długą do Posterunku Policji w Karsinie, gdzie insp. Krzysztof Kozelan, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie, insp. Marcin Piotrzkowski oraz wójt gminy Karsin, Roman Brunke dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej i złożyli kwiaty. W uroczystościach uczestniczył także przedstawiciel Komendanta Głównego Policji z Biura Historii i Tradycji Policji, kom. Krzysztof Musielak.

Tablicę poświęcił kapelan kościerskiej policji, prałat Marian Szczepiński. Były też wystąpienia zaproszonych gości, przedstawicieli samorządów całego powiatu kościerskiego, senatorów RP Waldemara Bonkowskiego i Sławomira Rybickiego, posłów na Sejm Stanisława Lamczyka, Małgorzaty Zwiercan.

(r)