21 gospodarstw domowych i dwa budynki wielorodzinne w Kościerzynie przejdą proces zmiany ogrzewania. Zostaną podłączone do miejskiego systemu ciepłowniczego lub gazociągu.

"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła” to tytuł projektu, o dofinansowanie którego ubiegała się gmina miejska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Inwestycję przewidującą likwidację domowych kotłowni węglowych fundusz dofinansuje kwotą 762 tysięcy złotych. Efektem zrealizowania projektu ma być ograniczenie zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi (pyły tzw. PM10 i PM2,5) emitowanymi przy kotłowniach węglowych.

W jaki sposób? Do miejskiego systemu ogrzewania z Kos-Eko podłączone zostaną dwa budynki wielo- i  4 jednorodzinne, do gazociągu 16 jednorodzinnych domów, a w przypadku jednego kotłownię węglową zastąpi pompa ciepła.

Warto też wspomnieć, że do końca kwietnia w urzędzie miasta można złożyć wniosek na dofinansowanie (do 40 %) modernizacji domowych systemów grzewczych w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017).

(r)

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii