Przedstawiciele ziemi kościerskiej uczestniczyli 5 marca we Wrocławiu w uroczystości 79 rocznicy głoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła.

Na zaproszenie Wrocławskiej Rodziny Rodła oraz Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu w uroczystości wzięły udział delegacje z całej Polski, a wśród nich burmistrz Kościerzyny Michał Majewski z przedstawicielami Rady Miasta, senator Waldemar Bonkowski, ks. prałat Marian Szczepiński, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie - Lidia Walewska, dyrektorzy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie  Jarosława Łoncka i Danuta Woźniak oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy ZS-P nr 3 Katarzyna Pindera oraz opiekunowie.

Prawdy Polaków spod znaku Rodła zostały proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy - „mały dekalog” polskości. Szczególnie wtedy, na obczyźnie, stały się ogólnonarodowym dobrem, a zarazem swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem, który brzmi:

„Jesteśmy Polakami!
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
Polak Polakowi bratem!
Co dzień Polak Narodowi służy!
Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!”

To zdania wciąż aktualne i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami, gdyż mogą krzepić serca, być drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do Ojczyzny.

Warto podkreślić, że wśród Prezesów Związku Polaków w Niemczech mamy naszych znamienitych rodaków z Pomorza i Kaszub m. in. księdza profesora Bolesława Domańskiego, który urodził się w Przytarni koło Wiela i księdza Józefa Styp – Rekowskiego pochodzącego z Płotowa koło Bytowa. Ks. profesor Bolesław Domański – wielki patriota, w okresie międzywojennym przywódca ludu polskiego w Niemczech, który zapisał chwalebne karty działalności na rzecz polskiej mniejszości narodowej, najpierw w Republice Weimarskiej, a później w III Rzeszy.

Uroczystości we Wrocławiu rozpoczęły się tradycyjnie złożeniem wieńców pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła. W tym miejscu uczczono również pamięć wszystkich zasłużonych Polaków salwami armatnimi. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych w Wrocławiu oraz asysta honorowa Garnizonu Wrocław z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

Następnie liczne poczty sztandarowe, delegacje i zaproszeni goście udali się na mszę św. w Archikatedrze Wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela, w czasie której homilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński - wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji pelplińskiej. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych był poczęstunek. Podano między innymi stukilogramowy tort z wizerunkiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła i znakiem Rodła przedstawiającym brzegi rzeki Wisły z zaznaczonym Krakowem.

W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego gości przywitała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Begama” działająca przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, pod batutą kapelmistrza Romana Gołuńskiego. W części oficjalnej wystąpiła również Lidia Walewska z przemówieniem na temat: „Rola patriotyzmu w wychowaniu do wartości”.
Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie absolwenta pierwszego rocznika ZS-P nr 3 w Kościerzynie, gościa z Hamburga, Józefa Młynarczyka, prezesa Związku Polaków w Niemczech (1997 – 2004)
Uroczystość uświetnił, między innymi, występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna” działającego przy ZS-P nr 3 w Kościerzynie pod kierunkiem Alicji Prądzińskiej oraz Jana Wery z kapelą.

(jk)

0001
0002
0003
0004
0005
0007
0008
0009
0010
0011
0012
comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii