Jan Derra, 19-letni uczeń trzeciej klasy PZS nr 2 w Kościerzynie został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego.

Od kilku miesięcy 19-latek wraz z innymi radnymi działa w Młodzieżowej Radzie Miasta. Wspólnie z jej przewodniczącym Mateuszem Wódkowskim, także delegatem do MRWP uczestniczyli w posiedzeniu tej rady, podczas której kandydat z Kościerzyny otrzymał największą ilość głosów.

- Udało mi się uzyskać najwięcej głosów spośród kandydatów na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego - mówi Jan Derra. - Razem z Mateuszem Wódkowskim, przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny przygotowaliśmy dość rozbudowany plan działania jak do tego celu dojść. Sporządziliśmy 15 punktów, chociaż nie tylko my, ale także rady z Lęborka, Malborka, Dzierzgonia i Kwidzyna, wszystkie te miasta wniosły coś do naszego planu - dodaje 19-latek. - Zarówno kolega Mateusz jak i ja byliśmy zaskoczeni takim poparciem, mam nadzieję, że nie zawiodę i będę się starał realizować te punkty - deklaruje przewodniczący MRWP.

Wśród wielu zadań, jakie chce zrealizować Jan Derra, działając wspólnie z radnymi to organizowanie obrad nie tylko w Gdańsku, ale także w tych miastach, skąd dojazd do stolicy Pomorza stanowi pewną trudność, jak np. z Człuchowa czy Słupska. W planie jest zorganizowanie kongresu młodzieżowych rad przy wspólnym udziale w organizacji i wydatkach, udział w zespole parlamentarnym w celu nadania statusu prawnego rad, partnerstwo ze stowarzyszeniami i organizacjami, także międzynarodowymi, ale nade wszystko łączenie a nie dzielenie w łonie wojewódzkiej rady. - Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego jest miejscem do składania wniosków wykraczających poza możliwości gmin, a większą grupą jesteśmy w stanie przebić się do marszałka, możemy dzięki temu uzyskać pomoc dla konkretnej, młodzieżowej rady - mówi Jan Derra.

 

Przewodniczący z Kościerzyny wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta będą współorganizować jej 5-lecie w poniedziałek, 13 marca. - To takie nasze małe urodzinki, jesteśmy dość młodzi - powiedział Mateusz Wódkowski, przewodniczący MRMK - ale działamy żwawo ucząc się też na doświadczeniach poprzedników. - Zaproszeni zostali delegaci z każdej rady miasta i gmin województwa pomorskiego oraz włodarze i opiekunowie rad.

- Cieszymy się z faktu, że nasz delegat z Kościerzyny został przewodniczącym wojewódzkiej rady, to nasz wielki sukces - powiedział Jacek Konkol, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i asystent burmistrza Kościerzyny. - Zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść. - Jasiu zdaje sobie sprawę, że stoi przed nim ogromne wyzwanie i mamy nadzieję, że ta kadencja MRWP będzie owocną i uda nam się zrealizować założone cele - dodaje Jacek Konkol.

Sam Jan Derra, 19-letni uczeń trzeciej klasy Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie (czyli "budowlanki"), kilka miesięcy temu został radnym Młodzieżowej Rady Miasta. - Jest taki okres przed wyborami, kiedy emocje zaczynają opadać i pojawia się myśl, że nic się nie stanie, gdy się nie uda - powiedział nowy przewodniczący. - Ale w momencie ogłaszania wyników serce robi samoreanimację. A następnego dnia, gdy się obudziłem, pojawiła się myśl, jak wielkie zadania stoją przed mną. Bo prowadzenie MRWP przez dwa lata to na pewno ciężkie zadanie, ale do wykonania. Powiem, że się cieszę - mówi Jan Derra.

Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego skupia obecnie reprezentantów piętnastu rad z terenu województwa. Jej głównym celem jest reprezentowanie głosu młodzieży na szczeblu wojewódzkim oraz zwiększenie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich.

Tekst i zdjęcia: Adam Kiedrowski

Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział młodzi przewodniczący rad. W środku opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyny, Jacek Konkol.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii