Gala Wolontariatu to święto wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w działalność na terenie powiatu kościerskiego.

Wolontariusze to osoby, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych - taką definicje można przeczytać na stronie internetowej Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. A w Kościerzynie i powiecie kościerskim coraz więcej osób angażuje się w pomoc dla innych. Tę działalność koordynuje Kościerskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Gdańską Fundację Dobroczynności. We współpracy z Kościerskim Domem Kultury już po raz piąty zorganizowano Galę Wolontariatu, by uhonorować osoby i organizacje szczególnie zaangażowane w niesienie pomocy.

- Chcemy w ten sposób wynagrodzić pracę wolontariuszy, którzy przez miniony rok dużo swojego wolnego czasu poświęcili na rzecz innych osób i organizacji, z którymi współpracują - powiedziała Ilona Kleinschmidt, koordynatorka Kościerskiego Centrum Wolontariatu. - Oni to robią z dobroci serca, chcą komuś pomóc, chcą, żeby ktoś dzięki ich zaangażowaniu mógł się uśmiechnąć. A tych najbardziej zaangażowanych chcemy wyróżnić - dodaje koordynatorka.

 

Komisja konkursowa nie miała łatwo, ale po wnikliwej analizie zgłoszeń, biorąc pod uwagę wiele czynników postanowiła wyróżnić, nagrodzić, uhonorować osoby oraz organizacje, według dwóch kategorii:

Najlepszy Wolontariusz 2016

I miejsce Wolontariusz Roku Sebastian Lemke - od lat aktywnie działa w Kościerskim Centrum Wolontariatu angażując w imprezy społeczne i charytatywne całą rodzinę. Udzielał się między innymi w organizacji wigilii dla potrzebujących, śniadania wielkanocnego, akcji "Zeszyt" czy imprezie charytatywnej na rzecz Kornela Woźnego. Był wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach.

II miejsce Gabriela Ćwikałowska - od wielu lat pomaga rodzinom z powiatu kościerskiego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizuje spotkania opłatkowe, wielkanocne, akcję "Zeszyt",

III miejsce Katarzyna Wojak - od wielu lat wolontariusz w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie na oddziale dziecięcym i rehabilitacji dziecięcej,

wyróżnienie:

Teresa Stolc - od wielu lat wolontariusz Stowarzyszenia Kaszubska Nadzieja

Karolina Kruczek - od wielu lat wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach i Szkolnego Koła Caritas w Starej Kiszewie

Bożena Tutkowska - od wielu lat wolontariusz Domu Pomocy Społecznej "Kaszub" w Stawiskach

Najlepszy Wolontariusz 2016 - Sebastian Lemke. Na zdjęciu podczas Dnia Dziecka w parku przy ul. 8 Marca. Fot. Adam Kiedrowski

 

Najlepsza organizacja przyjazna wolontariuszom w 2016 roku

Do konkursu zgłosiły się cztery organizacje: Szkolny Wolontariat w Publicznym Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, Wolontariat Stowarzyszenia "Kaszubska Nadzieja", Wolontariat w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Szkolne Koło Caritas przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę główną na najlepszą organizację przyjazną wolontariuszom w powiecie kościerskim Szkolnemu Kołu Caritas przy PZS nr 1 w Kościerzynie. W uzasadnieniu werdyktu, można było usłyszeć m.in., że "organizacja ta od wielu lat wspiera i organizuje pracę wolontariuszy w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Obecnie na różnych oddziałach pracuje 62 wolontariuszy. Dwa razy w roku około 120 wolontariuszy zbiera żywność w kościerskich sklepach w ramach akcji Caritas "Tak, pomagam". Produkty zebrane w ramach akcji zostały przekazane w formie paczek rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. W grudniu wolontariusze pomagali w spotkaniu opłatkowym zorganizowany przez kościerski oddział Civitas Christiana. Rejestruje osoby na honorowych dawców szpiku, znaczna część wolontariuszy jest honorowymi dawcami krwi". Komisja uznała, że właśnie ta organizacja zasługuje na pierwsze miejsce, ponieważ działa na styku różnych organizacji takich jak szpital, szkoła, kościół, dom samopomocy, Kościerskie Centrum Wolontariatu, Civitas Christiana.

Galę wolontariatu uświetnił koncert w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Młodzi muzycy, wokaliści i wokalistki wystąpili ze swoimi aranżacjami różnych utworów:

Karolina Wysocka i Adrian Olender ("Say something"), Jakub Łosiński ("Wiem, że mnie podglądasz", "Ring of fire"), Katarzyna Pobłocka ("Przekażny sobie znak pokoju", "Blank page"), Wiktoria Richert ("You know I'm not good", "Read all about it"), Krystian Zarębski, Kamila Bruniecka i Filip Kupper ("Wolny", "Myśli swoje"), Julia Mańska, Klaudia Szreder, Klaudia Cichosz, Sebastian Brandt ("Tak jak śnieg"), Nikola Mateja i Natalia Kuczkowska ("Beautiful thing").

 

Jak zostać wolontariuszem?

A jeśli ktoś chciałby zostać wolontariuszem, co powinien zrobić? - Najlepiej skontaktować się z Kościerskim Centrum Wolontariatu w Kościerzynie, przy ul. Traugutta 7/9. Tam na miejscu podczas rozmowy będzie można ocenić własne predyspozycje i możliwości podjęcia osobistego wyzwania w wybranym miejscu. To jeśli chodzi o tzw. wolontariat stały. Jest jeszcze forma wolontariatu jednorazowego na określoną akcję lub przedsięwzięcie - mówi Ilona Kleinschmidt. - Wszelkich informacji udzielimy na miejscu - dodaje koordynatorka.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii