Odpust Św. Barbary to coroczne święto obchodzone 4 grudnia w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. W tym roku było szczególnie uroczyście - odpust był połączony ze 110 rocznicą powstania muzeum.

W niedzielę, 4 grudnia kościół na terenie skansenu wypełnił się wiernymi z Wdzydz i okolic, a także wszystkimi, którym wdzydzkie muzeum jest bliskie sercu, a którzy, jeśli tylko mogą, co roku uczestniczą we mszy odpustowej.

Odpust jest obchodzony w zabytkowym, pochodzącym z przełomu XVII i XVIII wieku, kościele z miejscowości Swornegacie (powiat chojnicki) pod wezwaniem św. Barbary. Warto tu wspomnieć, że proces przenoszenia świątyni rozpoczął się w 1980 roku, a 4 lipca 1987 roku kościół, już we Wdzydzach, został ponownie poświęcony. Na pamiątkę, tego dnia obchodzi się tzw. odpust rocznicowy.

Po mszy odpustowej uczestnicy uroczystości spotkali się w karczmie z Rumi, gdzie obchodzono 110 rocznicę powstania muzeum. Jego dyrektor, dr Katarzyna Kulikowska przypomniała historię powstania skansenu oraz założycieli, Teodorę i Izydora Gulgowskich. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w życie tej zasłużonej dla historii i kultury regionu placówce, a szczególnie swojej poprzedniczce, Teresie Lasowej, która przez 27 lat była dyrektorem muzeum.

Odczytano referat profesora Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego (autor ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć) na temat historii i perspektyw kultury kaszubskiej w kontekście ruchu młodokaszubskiego oraz działalności Teodory i Izydora Gulgowskich. 110 rocznicę uświetnił koncert duetu Szamburski/Walicki.

Warto też dodać, że tradycyjnie w odpust św. Barbary spotkali się we Wdzydzach członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego.

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

Zapisz

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii