Ponad 26 milionów złotych unijnych pieniędzy otrzyma Kościerzyna i gmina wiejska Kościerzyna na budowę tzw. węzła integracyjnego przy dworcu PKP.

Przedsięwzięcie szacowane na ponad 36 milionów złotych ma usprawnić komunikację na terenie miasta i gminy. Przede wszystkim ma powstać przy dworcu spory, jak na Kościerzynę, parking (na około 200 samochodów), także dla rowerów i motocykli. Zbudowane zostaną nowe przystanki autobusowe. Powstaną ścieżki rowerowe na czterech odcinkach zaczynających się od Kościerzyny do Skorzewa, Sarnów, Dobrogoszcza i Wielkiego Klincza o łącznej długości około 15 km. 

Największą jednak nowością będzie budowa tunelu pod torami kolejowymi. Z tunelu będą wyjścia na perony oraz na drugą stronę torów, na ulicę gdzie znajduje się Muzeum Kolejnictwa. Rewitalizacji doczeka się sam budynek dworca. Burmistrz Majewski planuje ożywić go poprzez nadanie budynkowi tzw. funkcji muzealnych, wystawienniczych, edukacyjnych oraz usługowych.

Zgodnie z projektem samorząd zakupi aż 10 autobusów, które będą obsługiwać teren miasta oraz gminy Kościerzyna.

Cała inwestycja nosi nazwę „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 będą właśnie wypłacane teraz zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Realizacja tego projektu to efekt tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny podpisanego w październiku 2014 roku przez marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka pomiędzy miastem Kościerzyna (burmistrz Zdzisław Czucha), gminą Kościerzyna (wójt Grzegorz Piechowski), powiatem kościerskim (starosta Piotr Lizakowski), Lokalną Grupą Działania "Stolem" (Andrzej Pollak), Kaszubskim Instytutem Rozwoju (prezes Katarzyna Knopik) i Pracodawcami Pomorza Kościerzyna (Jacek Knitter). Strony ustaliły wówczas pięć wielkich przedsięwzięć, wśród których znalazła się właśnie budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Kościerzynie.

Pieniądze na realizację przedsięwzięcia dla Kościerzyny oraz Gminy Kościerzyna to właśnie kolejny etap wdrożonego dwa lata temu porozumienia, którego kontynuatorami są obecne władze miasta (burmistrz Michał Majewski) oraz gminy Kościerzyna (wójt Grzegorz Piechowski).

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

 

 

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii