Ponad 26 milionów złotych unijnych pieniędzy otrzyma Kościerzyna i gmina wiejska Kościerzyna na budowę tzw. węzła integracyjnego przy dworcu PKP.

Przedsięwzięcie szacowane na ponad 36 milionów złotych ma usprawnić komunikację na terenie miasta i gminy. Przede wszystkim ma powstać przy dworcu spory, jak na Kościerzynę, parking (na około 200 samochodów), także dla rowerów i motocykli. Zbudowane zostaną nowe przystanki autobusowe. Powstaną ścieżki rowerowe na czterech odcinkach zaczynających się od Kościerzyny do Skorzewa, Sarnów, Dobrogoszcza i Wielkiego Klincza o łącznej długości około 15 km. 

Największą jednak nowością będzie budowa tunelu pod torami kolejowymi. Z tunelu będą wyjścia na perony oraz na drugą stronę torów, na ulicę gdzie znajduje się Muzeum Kolejnictwa. Rewitalizacji doczeka się sam budynek dworca. Burmistrz Majewski planuje ożywić go poprzez nadanie budynkowi tzw. funkcji muzealnych, wystawienniczych, edukacyjnych oraz usługowych.

Zgodnie z projektem samorząd zakupi aż 10 autobusów, które będą obsługiwać teren miasta oraz gminy Kościerzyna.

Cała inwestycja nosi nazwę „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 będą właśnie wypłacane teraz zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Realizacja tego projektu to efekt tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny podpisanego w październiku 2014 roku przez marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka pomiędzy miastem Kościerzyna (burmistrz Zdzisław Czucha), gminą Kościerzyna (wójt Grzegorz Piechowski), powiatem kościerskim (starosta Piotr Lizakowski), Lokalną Grupą Działania "Stolem" (Andrzej Pollak), Kaszubskim Instytutem Rozwoju (prezes Katarzyna Knopik) i Pracodawcami Pomorza Kościerzyna (Jacek Knitter). Strony ustaliły wówczas pięć wielkich przedsięwzięć, wśród których znalazła się właśnie budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Kościerzynie.

Pieniądze na realizację przedsięwzięcia dla Kościerzyny oraz Gminy Kościerzyna to właśnie kolejny etap wdrożonego dwa lata temu porozumienia, którego kontynuatorami są obecne władze miasta (burmistrz Michał Majewski) oraz gminy Kościerzyna (wójt Grzegorz Piechowski).

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

 

 

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 6_2008 copy
 • 1_2005
 • 1_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • 1_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 8_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 7_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka12-2013
 • 5_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • jedynka6-2014
 • 5_2008 copy
 • 6_2005
 • 5_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 2_2005
 • 7_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 11_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 3_2005
 • 4_2006 copy
 • 062012
 • 2_2008 copy
 • jedynka03-2013
 • 092012
 • 3_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 122012
 • jedynka12-2014
 • 4_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 3_2006 copy