Felicja Baska - Borzyszkowska wybitna i znana nauczycielka języka kaszubskiego, mieszkanka Łubiany została wyróżniona przez Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Nauczyciel Pomorza 2016.

Konkurs „Nauczyciel Pomorza” został zorganizowany z myślą o najwybitniejszych pedagogach, których umiejętność wszechstronnego kształtowania osobowości uczniów – odpowiedzialnych obywateli naszego regionu, zasługuje na wyróżnienie oraz promocję wśród mieszkańców Pomorza.

Na ogłoszony przez marszałka konkurs wpłynęło 110 wniosków. Oceniała je komisja, w skład której weszli przedstawiciele: Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, a także mediów.

Do tytułu laureata konkursu komisja rekomendowała 10 nauczycieli. Z tego grona marszałek województwa pomorskiego wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela Pomorza Roku 2016, otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie nauczycieli.

Wśród wyróżnionych znalazła się Felicja Baska - Borzyszkowska, znana nie tylko w naszym powiecie, mieszkanka Łubiany w gminie Kościerzyna.

Felicja Baska-Borzyszkowska jest nauczycielką języka kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, pracuje w zawodzie już od 45 lat, członek Rady Języka Kaszubskiego i Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego; co roku wielu jej uczniów zdaje język kaszubski na egzaminie maturalnym. Felicja Baska-Borzyszkowska jest doradcą metodycznym języka kaszubskiego, opracowuje programy nauczania, prowadzi zajęcia ze studentami przygotowującymi się do uczenia języka kaszubskiego oraz organizuje konkursy i turnieje skierowane zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych zainteresowanych językiem kaszubskim. Wyróżniona nauczycielka to niestrudzona propagatorka kultury i tradycji Kaszub, potrafiąca swoim entuzjazmem zarazić kolejne pokolenia wychowanków.

(mpis) Fot. Sławomir Lewandowski/UMWP

O całym konkursie można przeczytać w artykule Najwybitniejsi nauczyciele Pomorza w roku 2016

 

comments

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii