Pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy z wykorzystaniem przeszczepu autologicznego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego przeprowadzono w gdańskiej klinice Vivadental 7 lipca.

Zabieg pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik polegał na pobraniu tkanki tłuszczowej z ciała pacjentki za pomocą liposukcji, z której w technologii Cytori pozyskano komórki macierzyste i regeneracyjne. Następnie przeszczepiono je w miejsca niedoboru kości w żuchwie pacjentki przeprowadzając jednocześnie procedurę odbudowy kości z zastosowaniem najnowocześniejszych materiałów rekonstrukcyjnych.

Autogenny przeszczep komórek macierzystych zawiera jedynie własne komórki pacjenta, nie ma więc ryzyka odrzucenia go przez organizm pacjenta. Jest zatem jakościowo i czynnościowo nieporównywalnie lepszym rozwiązaniem, dającym znacznie lepsze perspektywy utrzymania efektów rehabilitacyjnych. Celem zabiegu było przygotowanie łoża kostnego pod planowany zabieg rekonstrukcji uzębienia za pomocą implantów u 22-letniej pacjentki z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych, u której stwierdzono znaczące niedobory tkanki kostnej, co uniemożliwiało zastosowanie leczenia implantologicznego i odbudowę uzębienia na implantach.  

Spodziewanym efektem zastosowania komórek macierzystych jest uzyskanie w bardzo szybkim czasie stabilnego łoża kostnego wraz z przywróceniem kształtu geometrycznego oraz funkcji fizjologicznej kości, w tym jej ukrwienia i unaczynienia oraz integracją nowo powstałej kości z całym organizmem.

- Przeszczepy komórek macierzystych to absolutny przełom i technologiczny skok w przyszłość w stomatologii, otwierający zupełnie nowe możliwości terapeutyczne, które są związane z możliwością uzyskania całkowicie naturalnej materii kostnej, ukrwionej i unerwionej, działającej w systemie całego układu kostnego, krwionośnego i nerwowego - powiedziała dr n. med. Violetta Szycik, dyrektor naukowy Instytutu Vivadental. - Komórki macierzyste w stomatologii mają uzasadnione podstawy i znacznie szersze spektrum, biorąc pod uwagę także autoprzeszczepy w chorobach, w których cechą charakterystyczną są ubytki tkanek miękkich i twardych, wrodzone lub nabyte. Mogą stać się też skutecznym rozwiązaniem w przypadku parodontozy, na którą cierpi około 30 % populacji. Tak więc przeszczepy komórek macierzystych to innowacyjna metoda rehabilitacji uzębienia i szansa uzyskania spektakularnych efektów przez wielu pacjentów, dla których droga do uzyskania pięknego uśmiechu była dotąd zamknięta. Jeśli komórki macierzyste przynoszą tak zadowalające rezultaty w innych dziedzinach medycyny, to także stomatologia ma szansę na sukces - Violetta Szycik.

Komórki macierzyste pozyskane w technologii Cytori.

Pierwszy w Polsce przeszczep autologiczny komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w stomatologii to moment historyczny. Skład kierowanego przez dr n.med. Violettę Szycik zespołu stanowili lekarze stomatolodzy: dr n.med. Ewa Chomik, dr n.med. Piotr Chomik, dr Joanna Gruber-Miazga oraz specjalista anestezjologii dr Jolanta Grzybowska, a także dr n.med. Natalia Krześniak - specjalista chirurgii plastycznej oraz dr Izabella Krawczak reprezentująca firmę HammerMed – dostawcę technologii Cytori oraz asystentka implantologiczna Dorota Makarewicz.

- Komórki macierzyste to obiecująca perspektywa dalszego doskonalenia i rozwoju naukowego prowadzonych także przez Instytut Vivadental wspólnie z Politechniką Gdańską i prof. dr hab. inż. Andrzejem Zielińskim, badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych na drodze do stworzenia technologii hodowli zębów, nad czym ludzkość pracuje już od lat 60 ubiegłego wieku. Eksplorując najnowocześniejsze technologie współczesnej medycyny umacniamy swój wkład w tę ewolucję i przybliżamy się do tego oczekiwanego przez wszystkich momentu, który zrewolucjonizuje nasze życie rozwiązując większość tak newralgicznych i powszechnych problemów z naszym uzębieniem i jego brakiem. To wielkie wyzwanie dla wszystkich naukowców, albowiem funkcjonalności zębów musi towarzyszyć estetyka, a więc kolor, kształt i geometryczna zbieżność łuków zębowych i zgryzu. Może nam w tym pomóc inżynieria genetyczna i biotechnologia - tłumaczy dr Violetta Szycik.

Zabieg będący częścią kompleksowej rekonstrukcji uzębienia przeprowadzono w ramach funkcjonującej w strukturach Grupy Vivadental Fundacji dla Dzieci Vivadental, która specjalizuje się nie tylko w leczeniu osób z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych, ale także prowadzi szeroką działalność charytatywną obejmując opieką stomatologiczną dzieci z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów dziecka, a także wojennych repatriantów z Ukrainy. 

(vs) Zdjęcia: materiały prasowe Kliniki VIVADENTAL


VIVADENTAL to międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo – badawczy specjalizujący się w implantologii stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy estetycznej uzębienia. To także fundacja dla dzieci oraz specjalistyczne wydawnictwo. VIVADENTAL jest pionierem wszelkich innowacji i wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie współczesnej medycyny. To działająca już 25 lat, jedyna w Polsce i nie mająca wielu odpowiedników w świecie firma w branży stomatologicznej, o tak szerokim zdywersyfikowanym profilu działalności.  

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 6_2005
 • 092012
 • 3_2005
 • 7_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • 9_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2005 copy
 • 3_2007 copy
 • 5_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 4_2008 copy
 • 1_2005
 • 3_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 122012
 • 2_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • jedynka6-2014
 • 6_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 2_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 5_2009 copy
 • 5_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • jedynka10-2014
 • jedynka12-2014
 • 8_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 8_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 11_2006 copy
 • 2_2005
 • 3_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2007 copy
 • 2_2007 copy
 • 062012