W związku z przejściem szkół na edukację zdalną, samorząd województwa pomorskiego wesprze nauczycieli oraz uczniów. W ramach projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna bezpłatnie zostaną im udostępnione programy i aplikacje komputerowe.

 

Porozumienie z firmą T-Systems Polska sp. z o.o. dotyczące realizacji projektu Pomorska Przyjazna Szkoła Zdalna zostało podpisane 12 maja. Wydarzenie miało nietypowy charakter, bo odbyło się podczas wideokonferencji. Samorząd województwa pomorskiego reprezentowali w budynku urzędu w Gdańsku marszałkowie Mieczysław Struk oraz Józef Sarnowski, zaś T-Systems Polska – prezes wrocławskiej firmy Mariusz Chochołek. Celem współpracy jest udostępnienie zaawansowanych, a jednocześnie przyjaznych i bezpłatnych narzędzi zdalnego kształcenia.

Edukacja w czasie epidemii

Większość nauczycieli w województwie pomorskim realizuje obecnie zajęcia w oparciu o różnorodne programy i aplikacje, powszechnie dostępne lub zakupione przez szkoły i samorządy. Jednak z badań przeprowadzonych przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli wynika, że ponad 66 proc. nauczycieli nie czuje się przygotowanymi do realizacji edukacji zdalnej. Jednocześnie, około 75 proc. z nich deklaruje, że używa e-dziennika oraz poczty e-mail jako narzędzi edukacji zdalnej. Oznacza to, że tego rodzaju kształcenie realizowane jest przez nich w sposób intuicyjny i polega głównie na przesyłaniu uczniom materiałów i zadań do samodzielnej pracy.

– Niezależnie od sytuacji uczniowie potrzebują bieżącego realnego kontaktu oraz interakcji z grupą rówieśniczą oraz z nauczycielem, zarówno w kontekście tłumaczenia przez niego treści edukacyjnych, jak i realizacji funkcji wychowawczej – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Mamy nadzieję, że podjęta inicjatywa w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości prowadzonego obecnie w trudnych warunkach zdalnego kształcenia oraz do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, a także wyeliminuje zjawisko utraty przez uczniów dostępu do edukacji.

Bezpłatne programy dla uczniów

W ramach podpisanego porozumienia T-Systems Polska sp. z o.o. bezpłatnie udostępni programy pakietu Microsoft Office 365 wraz z aplikacją Teams do zdalnego kształcenia zainteresowanym szkołom województwa pomorskiego. Ze wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania czy możliwości finansowe. Ponadto, aby sprawnie korzystać z udostępnionych narzędzi, firma oferować będzie pomoc w zakresie rejestracji szkół i uczestników oraz obsługi technicznej.

– W okresie epidemii weszliśmy w okres przyspieszonej transformacji cyfrowej, a w naszej firmie zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem instytucji oraz przedsiębiorstw do tego, by sobie radziły z nowymi wyzwaniami – podkreśla Mariusz Chochołek, prezes T-Systems Polska sp. z o.o. – Jesteśmy niezmierni wdzięczni, że mogliśmy się włączyć w projekt Pomorskiej Przyjaznej Szkoły Zdalnej. Jest on unikalny, ponieważ łączy działania samorządu i znajomość lokalnej edukacji z naszą wiedzą w zakresie nowoczesnych i przyjaznych narzędzi, które mogą efektywnie wesprzeć zdalne nauczanie w szkołach.

Realizacją projektu ze strony naszego samorządu zajmą się wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Powstanie przy nich Pomorskie Centrum Wsparcia Szkół, które we współpracy z firmą T-Systems Polska oferować będzie bieżącą pomoc nauczycielom realizującym kształcenie zdalne.

Nowy system będzie wprowadzany pilotażowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi. – Zależy nam na tym, aby w projekt zaangażowały się szkoły z małych miejscowości i wsi, które mają problemy ze zdalną nauką i dostępem do odpowiednich narzędzi – informuje Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Michał Piotrowski

comments