UA-57097473-1
 
 

Żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości w związku z koronawirusem.

 

Działania żołnierzy 7 PBOT dotyczą głównie powiatu słupskiego i Trójmiasta. Pomorscy terytorialsi mają wspierać służby specjalistyczne i odciążać cywilną służbę zdrowia. Realizując misję wspierania lokalnej społeczności, już od 6 marca 2020 r. udzielają wsparcia kombatantom oraz osobom w podeszłym wieku, dostarczając im potrzebne lekarstwa, żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby.

 

Ponadto powołani zostali koordynatorzy, funkcjonujący na styku ośrodków pomocy społecznej a WOT. Żołnierze 7 PBOT są w stałym kontakcie z pracownikami tych ośrodków. Obecnie ustalane są potrzeby i formy pomocy, jakiej mogliby udzielić terytorialsi. Żołnierze w oliwkowych beretach są w każdej chwili gotowi do niesienia pomocy potrzebującym.

 

W ramach wspierania społeczności lokalnej realizowana jest również współpraca pomorskiej brygady WOT z policją. Dopinane są szczegóły działań, które będą polegać m.in. na wspólnych patrolach sprawdzających osoby objęte kwarantanną.

 

W weekend około 50 pomorskich terytorialsów zostało oddelegowanych do Szczecina, aby wspomogli tam nowo tworzoną 14 Zachodnio-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej i Straż Graniczną w ochronie naszej zachodniej granicy na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

 

Z kolei z 71 batalionu lekkiej piechoty w Malborku kilkudziesięciu żołnierzy, którzy są przeszkoleni z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, zostało wyposażonych w plecaki medyczne i pozostają w gotowości do podjęcia działań. W razie potrzeby mają obowiązek stawienia się w ciągu 6 godzin w jednostce lub w wyznaczonym miejscu, by wesprzeć cywilny personel medyczny.

 

Niezwykle ważnym odcinkiem są działania wspierające służbę Straży Granicznej. Żołnierze z naszej brygady pełnią całodobową służbę na lotnisku w Rębiechowie oraz w porcie w Gdyni. Sprawdzają temperaturę ciała pasażerom powracającym do kraju oraz zbierają i segregują karty lokalizacyjne, które ci są zobowiązani wypełnić po przylocie.


(msz)

comments