Do projektu Szpitali Przyjaznych Kombatantom przystąpiło 25 podmiotów leczniczych w województwie pomorskim.

 

To placówki w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku i Kościerzynie. Poza tzw. placówkami marszałkowskimi są też szpitale powiatowe m.in. w Bytowie, Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Człuchowie, Miastku, a także zakłady opieki zdrowotnej w Lęborku i Sztumie.


Porozumienie pomiędzy podmiotami leczniczymi zostało zawarte 27 lutego 2020 r. To już druga edycja tego projektu. Po raz pierwszy porozumienie zawarto w czerwcu 2010 r.

Dzięki porozumieniu pacjenci, którzy mają status kombatantów, mają być przyjmowani w dniu zgłoszenia, poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. A w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w dniu zgłoszenia kombatantom będzie wyznaczany inny termin poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jeśli chodzi o świadczenia ambulatoryjne termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

– Porozumienie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kombatantów i problemom nieprzestrzegania ustawy, jakie nam zgłaszali oraz na jakie byli narażeni – mówiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Zawarte między podmiotami leczniczymi z województwa pomorskiego porozumienie pozwoli na spopularyzowanie wiedzy na temat prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, w oparciu o wymianę między podmiotami leczniczymi wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie odnoszącym się do realizacji celów umowy. Wyznaczeni w poszczególnych podmiotach leczniczych koordynatorzy dedykowani kombatantom, będą ich na co dzień wspierali w realizacji uprawnień ustawowych. W każdym z podmiotów, w łatwo dostępnych miejscach, pojawią się informacje obejmujące imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy koordynatora – tłumaczyła Kapała-Sokalska.
 

Co oznacza porozumienie?

Porozumienie jest dobrowolne dla wszystkich podmiotów leczniczych. Na jego podstawie są stworzone i wdrożone procedury określające zasady postępowania z pacjentami ze szczególnymi uprawnieniami. W szpitalach są wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni za wdrażanie działań informacyjnych dotyczących przysługujących uprawnień oraz sposobu egzekwowania.

Dzięki porozumieniu pacjenci, którzy mają status kombatantów, mają być przyjmowani w dniu zgłoszenia, poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. A w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w dniu zgłoszenia kombatantom będzie wyznaczany inny termin poza ustaloną przez podmiot leczniczy kolejnością wynikającą z listy oczekujących. Jeśli chodzi o świadczenia ambulatoryjne termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Skąd pomysł?

Kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wynika to z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomorski program przyjęty przez Sejmik w 2009 roku dotyczy kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Lista podmiotów leczniczych przyjaznych kombatantom

♦ 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
♦ Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.
♦ SPOZOZ Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie
♦ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach sp. z o.o.
♦ Szpital Zdrowie w Kwidzynie
♦ SPSZOZ w Lęborku
♦ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku
♦ Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o.
♦ Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
♦ Szpital Polski w Sztumie
♦ Pomorskie Centrum Toksykologii sp. z o.o. w Gdańsku
♦ Copernicus PL sp. z o.o.
♦ Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
♦ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o.
♦ Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.
♦ Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
♦ Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku sp. z o.o.
♦ Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie sp. z o.o.
♦ Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
♦ Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
♦ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
♦ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
♦ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
♦ Wojewódzkie Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
♦ Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o. 

comments