Nowy oddział wyposażono m.in.w aparat USG i ergospirometr, a także nowe meble. Na jednym z budynków szpitala w Prabutach wymieniono dach. Inwestycja kosztowała prawie 9,5 mln zł i była realizowana w ramach projektu Poprawy dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanego do mieszkańców województwa pomorskiego.


W ramach tego zadania w szpitalu w Prabutach zmodernizowano i przebudowano dwa pawilony nr II i IV. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlano-montażowe, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia. W pawilonie nr II przebudowano i doposażono część pierwszego piętra. Dzięki temu utworzono 21-łóżkowy Oddział Rehabilitacji Pneumonologicznej. Jest na nim 5 sal 4-osobowych oraz jedna izolatka. Natomiast w pawilonie nr IV zmodernizowano i doposażono Oddziały Gruźlicy i Chorób Płuc oraz zaadaptowano pomieszczenia piwniczne na potrzeby stacji mycia łóżek i wózków. Ponadto, w pawilonie nr IV wymieniono dach.

Koszt inwestycji

Całkowita wartość to prawie 9,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 7 mln zł. Samorząd województwa pomorskiego przekazał na realizację inwestycji prawie 1,4 mln zł, z budżetu państwa pochodziło 970 tys. zł, a szpital dołożył ponad 110 tys. zł. To już kolejna inwestycja w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach dofinansowana z budżetu województwa. W tym roku będą też przekazane środki na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego, który zapewni lepsze obrazowanie przy niższych dawkach promieniowania oraz umożliwi szybszą diagnostykę m.in. chorób płuc, POCHP, astmy. – Przypomnijmy, że z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2018-2020 przekazaliśmy szpitalowi ponad 6 mln zł – mówiła obecna na uroczystym otwarciu członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Środki te zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, takiego jak defibrylatory, kardiomonitory, aparat USG, respiratory, ale także wyposażenia niemedycznego, czyli między innymi łóżek. Dofinansowana została też termomodernizacja budynków szpitala. Dzięki temu będzie nie tylko cieplej, ale i ekonomiczniej, bo zmniejszą się koszty szpitala przeznaczone na ogrzewanie. Ponadto, będzie też bardziej ekologicznie, gdyż ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do powietrza. Zyska środowisko i nasze zdrowie – dodała Kapała-Sokalska.

(NK-G)

Fot. Katarzyna Kulaszewska

  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (1)
  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (2)
  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (3)
  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (4)
  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (6)
  • Prabuty-25022020-fot-katarzyna-kulaszewska (8)
comments