UA-57097473-1
 
 

Żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio wyjadą na dwutygodniowe poligonowe szkolenie zintegrowane. Tego typu zajęcia prowadzone w każdym roku są ważnym elementem systemu szkolenia WOT.

 

Szkolenia zintegrowane są ważnym punktem na szkoleniowej mapie WOT. Poza podstawowymi, wyrównawczymi oraz rotacyjnymi, są jedną z form szkoleń. Każdy żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową, raz w roku musi ukończyć tego typu szkolenie. Najczęściej będą one prowadzone na obiektach poligonowych w wymiarze 14 dni.

Szkolenie zintegrowane realizowane jest w trybie szkolenia poligonowego, poprzez które w formie praktycznej żołnierze WOT podnoszą swoje umiejętności indywidualne, specjalistyczne oraz zespołowe. Ma ono na celu podsumować i uporządkować nabytą wiedzę, którą żołnierze pozyskali w toku szkolenia na danym etapie. Dodatkowo szkolenie poligonowe umożliwia przeprowadzenie zajęć w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach. Ponadto taka forma szkolenia w istotny sposób je urealnia i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie żołnierzy w pododdziale.

Szkolenie zintegrowane to zamknięcie etapu wyszkolenia indywidualnego i weryfikacja umiejętności "terytorialsów" przed kolejnym cyklem, jakim jest szkolenie specjalistyczne.

Żołnierze 7 PBOT będą szkolić się w Strzepczu (powiat wejherowski) od 8 do 21 lutego. Terytorialsi z Pomorza spędzą nieprzerwanie dwa tygodnie warunkach poligonowych. Każdy dzień wypełnią im intensywne zajęcia trwające po 12 godzin. Kolejnym etapem wojskowych szlifów będzie rozpoczynające się szkolenie specjalistyczne.

Tekst i fot. Maciej Szalbierz, 7 PBOT

0001
0002
0003
0004
comments