Kończy się projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”. Wartość robót budowlanych to prawie 109 mln zł.

 
Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański” realizowany był na terenie powiatów: gdańskiego i starogardzkiego, w gminach Gdańsk, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Skarszewy, Starogard Gdański. Wartość robót budowlanych to prawie 109 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych była firma Skanska S. A.

Projekt miał na celu rozbudowę drogi na odcinku od granicy miasta Gdańska – do początku miasta Starogard Gdański. Inwestycja obejmowała 6 odcinków drogi o łącznej długości ok. 28 km.

W ramach projektu została poszerzona i wzmocniona jezdnia drogi wojewódzkiej nr 222, skorygowane zostały łuki pionowe i poziome. Przebudowane zostały skrzyżowania, miejscowo  wybudowano ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe.  Droga została wyposażona w szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tym m.in. przejścia dla pieszych z azylami, wyspy spowalniające na wjazdach do miejscowości, zatoki autobusowe oraz bariery i balustrady w miejscach wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Wykonano oznakowanie poziome, ustawiono nowe znaki pionowe oraz wybudowano oświetlenie w miejscowościach. W trakcie inwestycji przebudowano most w Kleszczewie oraz wybudowano kilka przepustów i przejść dla małych zwierząt i płazów, ustawiono plotki naprowadzające dla żab oraz nasadzono nowe drzewa i krzewy kompensujące wykonaną wycinkę starego drzewostanu.

(r)

comments