Zawód maszynisty od wielu lat kojarzony jest z mężczyznami. Barbara Reszytyło, maszynista w Wydziale Przewozów Wrocław spółki LOTOS Kolej, swoją postawą i zaangażowaniem zmienia ten stereotyp. Dowodem na to jest zdany przez nią na początku stycznia egzamin uprawniający do samodzielnego prowadzenia pociągów towarowych.

O skali wyzwania najlepiej świadczy złożoność procesu, jaki musi przejść każdy kandydat zainteresowany wykonywaniem zawodu maszynisty. Wymaga on specjalnych predyspozycji. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich oraz testów psychologicznych, postępowanie kwalifikacyjne jest dwustopniowe. Najpierw pozyskuje się licencję maszynisty, a następnie świadectwo maszynisty.

Pani Barbara swoją drogę zawodową w Lotosie rozpoczęła w kwietniu 2016 roku, na stanowisku stażysta-maszynista. Następnie, zgodnie z obowiązującym prawem, musiała przejść długie, trwające niemal dwadzieścia miesięcy szkolenie. Objęło ono następujące grupy zagadnień: naprawa i utrzymanie pojazdów trakcyjnych oraz taboru wagonowego, budowa infrastruktury kolejowej, jak również elementy specjalistycznej pracy rewidenta taboru. Kolejnym etapem była część praktyczna obejmująca szkolenie przy czynnościach maszynisty elektrycznych oraz spalinowych pojazdów trakcyjnych.

W listopadzie 2016 roku Barbara Reszytyło została pracownikiem Lotos Kolej. Było to znaczące wydarzenie, albowiem była nie tylko pierwszą zatrudnioną w Lotos Kolej kobietą, która uzyskała licencję maszynisty, ale również tysięcznym pracownikiem spółki.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) licencję maszynisty i ważne badania na świadectwo maszynisty posiada 28 kobiet. Natomiast z danych przekazywanych do Rejestru Maszynistów przez uczestników rynku kolejowego, tj. przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic wynika, że na stanowisku maszynisty aktualnie pracuje tylko 13 z nich.  

Kolejnym krokiem był kurs na świadectwo maszynisty, którego ważnym elementem było prowadzenie spalinowych, a następnie elektrycznych pojazdów trakcyjnych pod nadzorem maszynisty. Pani Barbara najpierw w Wydziale Przewozów Wrocław, a następnie w Wydziale Przewozów Gdańsk, zdobywała szlify w zakresie prowadzenia aż siedmiu serii lokomotyw, w tym E6ACT Dragon - najmocniejszej polskiej lokomotywy elektrycznej. Na początku stycznia bieżącego roku szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem - pozytywnym zaliczeniem egzaminu końcowego.

- Przejście tej całej drogi było to dla mnie dużym wyzwaniem - mówi pani Barbara. - Zdecydowałam się na ten zawód, bo od zawsze podobała mi się perspektywa pracy na kolei w charakterze maszynisty. Uważam, że to szczególny zawód. Od samego początku otrzymywałam olbrzymie wsparcie ze strony kolegów i przełożonych, które tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności wybranej drogi kariery zawodowej.

- Jest to szczególnie odpowiedzialny zawód, wymagający od wykonujących go osób wyjątkowych predyspozycji oraz bardzo dobrego zdrowia ogólnego i psychicznego - podkreśla Marian Wasilewski, dyrektor departamentu przewozów w Polsce w Lotos Kolej opisując codzienne wyzwania przed jakimi stają maszyniści.

Spółka LOTOS Kolej powstała w 2003 r. Operowała wówczas 6 lokomotywami i była w stanie przewieźć niecałe 200 tys. ton towarów rocznie. Obecnie firma zarządza około stu elektrowozami i spalinowozami, z których jedna trzecia to najnowocześniejsze pojazdy na świecie, wyprodukowane przez takich producentów, jak Bombardier czy Newag. Lotos Kolej zajmuje 2. miejsce wśród wszystkich przewoźników operujących na polskich torach (wg pracy przewozowej). LOTOS Kolej jest jednocześnie najnowocześniejszym przewoźnikiem kolejowym na polskich torach. Od 2015 roku spółka realizuje również przewozy na terenie Niemiec.

comments