Nie wszystkie drzewa w Sopocie są bezpieczne dla ludzi. Te stwarzające zagrożenie – między innymi w rejonie sopockiej skarpy - miały zostać wycięte, lub poddane niezbędnej pielęgnacji. Prace jednak, ku zdziwieniu mieszkańców, nie ruszyły. Według ratusza na przeszkodzie stanęła pogoda.

Od kwietnia zeszłego roku w Sopocie prowadzone były badania statyki drzew i próby wytrzymałościowe najcenniejszych 32 okazów na skarpie sopockiej. Badania prowadzono z użyciem aparatury do rezonansu dźwiękowego.

- Dwa drzewa, na skarpie przy ul. Sobieskiego i przy ul. Sępiej, zostały uznane za zagrażające bezpieczeństwu i wycięte. Działania profilaktyczne objęły ponadto 30 kolejnych drzew. Badania i specjalistyczna ocena ich stanu pozwoliły na zaplanowanie serii zabiegów, które należy przeprowadzić, by drzewa nie tylko pięknie wyglądały, ale i nie stanowiły zagrożenia. Te zabiegi to m.in. obniżenie wysokości koron, redukcja objętości koron, zakładanie wiązań zabezpieczających czy przycinki stymulujące do wzrostu dolne partie koron – podał serwis prasowy sopockiego magistratu.

Urzędnicy dodali, że w walce o ochronę i rewitalizację skarpy sopockiej działania miasta wspierane są funduszami unijnymi. Projekt zakłada renowację skarpy sopockiej na trzech odcinkach: wzdłuż ul. Sobieskiego, od ul. 3 Maja do ul. Chopina, wzdłuż ul. Winieckiego, od ul. Kubacza do ul. Goyki, oraz od ul. Goyki do Skansenu archeologicznego Grodzisko.

Tymczasem mieszkańcy zwrócili uwagę, że te plany pod koniec zeszłego roku były hucznie przez władze zapowiadane, tymczasem do dzisiaj żadne widoczne działania nie zostały rozpoczęte.

- Niektórzy sopocianie pytają mnie o przyczynę nierozpoczęcia prac - przyznaje radna Grażyna Czajkowska.

Jak poinformował Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, obecnie prowadzenie prac nie jest możliwe ze względu na  warunki pogodowe. Jak jednak zapewnił, został wybrany już wykonawca robót.

- Prowadzi on uzgodnienia z nadzorem autorskim w celu ustalenia szczegółów technologicznych - wyjaśnił włodarz kurortu. - Planuje się, że race zostaną rozpoczęte po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych, koniecznych do prowadzenia zaplanowanych robót.

Prawdopodobnie ma to nastąpić jeszcze na początku tego miesiąca.

(raz) Fot. Łukasz Razowski

Wizualizacja zagospodarowania Skarpy Sopockiej. Materiały: Pracownia Progres/sopot.pl

comments