Mieszkańcy osiedla Mickiewicza w Sopocie mają zastrzeżenia do lokalizacji Zakładu Opieki Leczniczej w okolicy ich domów.

Budowa placówki, w której sopoccy seniorzy, jak i ich rodziny, znajdą niezbędną pomoc, od lat budzi na osiedlu Mickiewicza kontrowersje. Nie chodzi tylko o sam fakt powstania zakładu, ale m.in. o brak konsultacji tych planów z mieszkańcami tej części miasta.

W sobotę 3 marca odbędzie się kolejne spotkanie mieszkańców osiedla Mickiewicza w Sopocie. Ma ono dotyczyć planów zmiany zagospodarowania terenów tej części kurortu i wybudowania Zakładu Opieki Leczniczej.

To nie pierwsze spotkanie mieszkańców osiedla m.in. w sprawie planów zlokalizowania tam ZOL-u. Sprawa sięga 2016 roku. Wtedy to na walnym zebraniu członków Własnościowej  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Sopocie jednogłośnie przyjęto wniosek, a w zasadzie sprzeciw, dotyczący zmiany sposobu wykorzystania terenu boiska sportowego na cele budowy właśnie wspomnianego. Wniosek ten przekazano prezydentowi z prośbą o ustosunkowanie się i poinformowanie mieszkańców o planach dotyczących obiektu.  

- W odpowiedzi poinformowano nas, że gmina Sopot  przystępuje  do  prac  konkursowych, a  termin zakończenia postępowania planowany jest na październik 2016, a następnie w myśl zasady transparentności wyniki konkursu zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom, którzy będą mogli wyrazić swoje uwagi podczas konsultacji społecznych. Niestety Urząd Miasta  Sopotu nie przeprowadził deklarowanych konsultacji – zaznaczają sopocianie z Mickiewicza.

I nie ukrywają, że są zaniepokojeni i mają obawy co do tego, że ta zmiana wpłynie na zwiększenie uciążliwości wynikającej z sąsiedztwa nowej placówki i ograniczy tereny sportowo – rekreacyjne.

- Przykro, że są osoby, które próbują budować swój  kapitał polityczny na konflikcie, strasząc mieszkańców i przekazując nieprawdziwe informacje – komentuje Magdalena Jachim, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sopot. - Tym bardziej przykre jest to, że dla doraźnego interesu politycznego osoby te wykazują zupełny brak empatii dla potrzeb innych, chorych sopocian.  

 I zapewnia, że miasto nigdy nie zakładało likwidacji terenu do aktywności fizycznej na terenie przy Domu Seniora i od początku zakładało współistnienie dwóch istotnych funkcji - opiekuńczo - leczniczej oraz rekreacyjno - sportowej.

- Na część rekreacyjno - sportową przeznaczonych jest niemal 0,4 ha powierzchni – wylicza przedstawicielka sopockiego magistratu. - Część prac o wartości 234 tys. złotych została już przez miasto zrealizowana: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ścieżki zdrowia dla dzieci, uporządkowanie zieleni i zakup ławek, remont i budowa ogrodzenia oraz piłkochwytu i nowego zjazdu od strony osiedla. Pozostałe prace związane z urządzeniem i zagospodarowaniem tego terenu ruszą w tym roku, gdyż została określona wielkość terenu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

Placówka ta z kolei ma powstać na terenie sąsiadującym z boiskiem. Jak podkreślają urzędnicy, to ważny projekt dla sopocian - zarówno tych wymagających stałej opieki, jaki i ich rodzin, które będą miały ułatwiony codzienny kontakt z chorym.

- Potrzebę budowy ZOL-u na terenie Sopotu postulują organizacje i środowiska seniorów oraz osób niepełnosprawnych, a także sopocianie, którzy teraz mają swoich bliskich w ośrodkach poza Sopotem – zaznacza Jachim.

Budowa zakładu planowana jest w ciągu najbliższych pięciu lat.

Spotkanie mieszkańców osiedla Mickiewicza odbędzie się 3 marca o godzinie 16:00 w salce katechetycznej przy kościele św. Bernarda w Sopocie.

(raz) Fot. Łukasz Razowski

comments