UA-57097473-1
 
 

Na Pomorzu swoją siedzibę będzie miała Polska Agencja Kosmiczna. Co to oznacza dla regionu?

Polska w 2012 roku przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jej zadaniem jest realizowanie europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Chodzi o to, żeby w państwach członkowskich wspierać rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu związanego z zaawansowanymi technologiami kosmicznymi. To dla naszego kraju szansa uczestnictwa w takich właśnie przedsięwzięciach, dzięki czemu podmioty i firmy działające w tym sektorze miałyby spore możliwości technologicznego rozwoju poprzez wzrost innowacyjności, ale także poprzez dostęp do wiedzy i technologii będących w zasobach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To także wyzwania dla polskiej nauki, przemysłu i obronności.
Powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku (będzie się znajdowała w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy) to szansa na kilkadziesiąt miejsc pracy dla inżynierów oraz ekonomistów. Samo powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej będzie związane ze współpracą z wieloma pomiotami zainteresowanymi technologiami kosmicznymi, które 21 kwietnia w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku podpisały list intencyjny w tej sprawie. List został podpisany pomiędzy: Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), marszałkami województw pomorskiego i mazowieckiego, Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniką Gdańską, Narodową Agencją Promocji Zaawansowanych Technologii, Fundacją Interizon, Agencjami Rozwoju Pomorza i Mazowsza oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Zgodnie z zapowiedzią, podpisanie listu ma na celu zintensyfikowanie współpracy na rzecz rozwoju polskich firm, uczelni i instytucji badawczo-rozwojowych związanych z technologiami satelitarnymi, kosmicznymi i astronomicznymi oraz ma promować realizację w sektorze kosmicznym projektów krajowych i międzynarodowych z dziedziny informatyki, zaawansowanych technologii lotniczych, meteorologii, nawigacji czy aplikacji satelitarnych.
Umiejscowienie Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku to także sprawa prestiżu dla całego Pomorza. (ak)
Fot. Sławomir Lewandowski

comments