Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, na terenie powiatu kościerskiego rusza kwalifikacja wojskowa. Zostanie przeprowadzona od 4 do 29 października. Kwalifikacje na terenie całego kraju przeprowadzi 400 komisji lekarskich.


W powiecie kościerskim Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzi kwalifikacje w budynku AQUA Centrum (budynek basenu) przy ul. Hallera 2 w Kościerzynie.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1997-2002 – absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W  mieście i każdej gminie powiatu kościerskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej:

a) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia, legitymacje),

c) posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

Szczegóły pod numerem telefonu: 510 683 762


(r)

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 2_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 6_2005
 • 1_2007 copy
 • 6_2008 copy
 • 8_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • jedynka12-2013
 • 4_2008 copy
 • 2_2005
 • 4_2006 copy
 • jedynka09-2014
 • 7_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 5_2007 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka10-2014
 • 4_2005 copy
 • 5_2009 copy
 • 062012
 • 5_2006 copy
 • 3_2005
 • 122012
 • 9_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • jedynka12-2014
 • 7_2006 copy
 • 092012
 • 1_2005
 • 11_2006 copy
 • 7_2007 copy
 • 5_2005 copy
 • 1_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • 10_2006 copy
 • 3_2007 copy
 • 6_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 12_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 9_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 4_2007 copy