Pomimo poważnej awarii systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej nareszcie ogłoszone zostały oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego. 33 mandaty podzielono pomiędzy Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zwycięska PO uzyskała 45,59 %, Prawo i Sprawiedliwość 26,18 %, Polskie Stronnictwo Ludowe 19,51 %., SLD Lewica Razem 8,7 %. W Sejmiku, w którym zasiadają 33 osoby znajdzie się 17 radnych z PO, 9 z PiS oraz 7 z PSL.

Absolutnym rekordzistą w ilości zdobytych głosów okazał się dotychczasowy marszałek województwa Mieczysław Struk (35142 głosy). Drugi najlepszy wynik miał wicemarszałek Wiesław Byczkowski (17606 głosów) a trzeci, członek zarządu województwa pomorskiego Ryszard Świlski (14228 głosów).
Na 1.769 tys.uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział ponad 809 tysięcy, co oznacza, że frekwencja wyniosła 45,7 %. Warto też dodać, że podobnie jak w innych województwach, bardzo dużo głosów oddanych w wyborach do Sejmiku było nieważnych. (ak)

Oddane głosy na poszczególne ugrupowania:
Platforma Obywatelska                    270527
PiS                                                155369
PSL                                               115754
SLD Lewica Razem                           51639
Pozostałe ugrupowania, nie uzyskały 5 % progu wyborczego i znalazły się poza procedurą podziału mandatu. Ale, uwaga, mimo że SLD Lewica razem przekroczył ten próg, to nie uzyskał żadnego mandatu.
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 29695
Ruch Narodowy                               11835
Twój Ruch                                      10335
Demokracja Bezpośrednia                  9467
Liga Polskich Rodzin                          9334


Z poszczególnych okręgów wyborczych radnymi zostali (w nawiasach ilość głosów):

♦ OKRĘG NR 1 (miasto Słupsk, powiat słupski, powiat lęborski, powiat bytowski, powiat człuchowski, powiat chojnicki).

Zagłosowało 177236 osób, głosów nieważnych 41199 (23 %)

Marek Biernacki                   PO       (9978)
Leszek Bonna                      PO       (9871)
Jan Kleinszmidt                    PO       (9583)
Jerzy Barzowski                   PiS       (8395)
Mirosław Batruch                 PSL      (6883)
Roman Giedrojć                   PiS       (5709)
Czesław Elzanowski              PSL      (4951)

♦ OKRĘG NR 2

(miasto Gdynia, miasto Sopot, powiat pucki, powiat wejherowski). Głosowało 209605 osób, głosów nieważnych 31168 (14,8%)

Wiesław Byczkowski             PO       (17606)
Jarosław Bierecki                 PiS       (12084)
Andrzej Struk                      PO         (9339)
Janusz Kupcewicz                PSL        (9195)
Adam Śliwicki                      PiS         (9112)
Piotr Wittbrodt                     PO         (8751)
Andrzej Bartnicki                  PO         (7741)
Bartosz Piotrusiewicz            PO         (7341)


♦ OKRĘG NR 3 (miasto Gdańsk). Głosowało 142952 osób, nieważnych głosów 9873 (6,9%)
Mieczysław Struk                 PO          (35142)
Danuta Sikora                     PiS          (9570)
Anna Gwiazda                     PiS          (8990)
Hanna Zych-Cisoń                PO          (6362)
Grzegorz Grzelak                 PO           (5184)
Jacek Bendykowski              PO           (4575)
Dobrawa Morzyńska             PO           (2781)

♦ OKRĘG NR 4 (powiat kartuski, powiat kościerski, powiat gdański, powiat starogardzki)
Głosowało 162895 osób, głosów nieważnych 34985 (21,4%)

Ryszard Świlski                    PO            (14228)
Hubert Lewna                      PSL           (12473)
Dariusz Męczykowski            PO             (11925)
Piotr Karczewski                   PiS            (11018)
Waldemar Bonkowski            PiS             (6380)
Krzysztof Trawicki                 PSL            (6236)

♦ OKRĘG NR 5 (powiat tczewski, powiat nowodworski, powiat malborski, powiat sztumski, powiat kwidzyński). Głosowało 116699, głosów nieważnych 27023 (23,1%)

Zenon Odya                        PO             (11731)
Józef Sarnowski                   PSL            (8625)
Arwid Żebrowski                  PiS             (7478)
Piotr Widz                           PO              (5630)
Maria Pawłowska                 PSL             (2875)

 

W skład nowego Sejmiku wejdzie 16 nowych oraz 17 dotychczasowych radnych. Radni poprzedniej kadencji, którzy uzyskali po raz kolejny mandat to Andrzej Bartnicki, Jerzy Barzowski, Mirosław Batruch, Jacek Bendykowski, Marek Biernacki, Leszek Bonna, Wiesław Byczkowski, Grzegorz Grzelak, Anna Gwiazda, Jan Kleinszmidt, Hubert Lewna, Dariusz Męczykowski, Zenon Odya, Mieczysław Struk, Adam Śliwicki, Ryszard Świlski, Hanna Zych–Cisoń. 

 

Na zdjęciu Mieczysław Struk (z lewej), absolutny rekordzista w ilości uzyskanych głosów (35142). Obok marszałka wojewoda pomorski Ryszard Stachurski oraz Ryszard Świlski, członek zarządu województwa pomorskiego (14228 głosów).

Fot. Katarzyna Loewe Kiedrowska

 

 

 

comments