Po 10 latach od otwarcia Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację "Sprawni Inaczej" poszerzają swoją bazę na rzecz służby niepełnosprawnym osobom.

 

Poradzenie sobie na rynku pracy przez osoby niepełnosprawne, czyli zdobycie kwalifikacji, znalezienie pracy i utrzymanie jej to główny cel działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od momentu powstania, czyli od 2008 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej, które otrzymały pomieszczenia od Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (podlegającemu Powiatowi Kościerskiemu), nieustannie zajmują się przygotowywaniem tych osób do wkroczenia w samodzielne życie zawodowe.

 

- Przez 10 lat dzięki działalności WTZ 31 osób uczęszczających do placówki otrzymało pracę, 28 utrzymało ją aż do dzisiaj - powiedziała Karolina Mikołajewska - Boszka, z Fundacji "Sprawni Inaczej" kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie. - A to jest celem naszej działalności - dodaje.

 

Obecnie w WTZ rehabilitacji i terapii podlega 40 osób, które każdego dnia, od wczesnych godzin rannych, nabywają i utrwalają przeróżne umiejętności. Pod kierunkiem 7 instruktorów podopieczni uczestniczą w zajęciach pracowni kulinarnej, terapii, komputerowej, praktyk zawodowych oraz edukacyjno rehabilitacyjnej. Tu także trwa produkcja ozdobnych przedmiotów codziennego użytku, okolicznościowych gadżetów, które z powodzeniem znajdują swoich nabywców. Wszystko odbywa się w siedmiu głównych pracowniach, a od kilku dni ilość pomieszczeń znacznie wzrasta, gdyż oddano do użytku kolejne, przekazane przez SOSW, wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby niepełnosprawnych. W nowych pomieszczeniach startuje pracownia stolarska oraz gabinet fizjoterapeuty.

 

- Otworzyliśmy dodatkowe pomieszczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, aby mogły w godny sposób odbywać rehabilitację i terapię - mówi Karolina Mikołajewska - Boszka. - Przedsięwzięcie to kosztowało 175 tys. zł, a pieniądze pochodziły z unijnych funduszy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń odbyło się 11 lutego 2019 r. z udziałem władz samorządowych Powiatu Kościerskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pomieszczenia i podopiecznych WTZ pobłogosławił ks. Antoni Bączkowski, proboszcz parafii Św. Trójcy w Kościerzynie.

 

- Jest Was coraz więcej, i tutaj w Warsztatach Terapii Zajęciowej jesteście dobrze przygotowywani do wejścia w wasze trudne życie i wiem, że będąc pod dobrą opieką pracowników tej placówki będziemy mogli wspólnymi siłami rozbudowywać wasze i nasze marzenia - powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski zwracając się do podopiecznych WTZ.

 

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 


10 lat minęło

Pracownicy, uczestnicy, urzędnicy, sponsorzy, przyjaciele i wszyscy związani z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kościerzynie obchodzili w grudniu 10-lecie istnienia WTZ. Po mszy świętej w kaplicy sióstr niepokalanek spotkali się w restauracji "Rzemyk".

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012

(ak) Fot. Adam Kiedrowski

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 1_2009 copy
 • 3_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 4_2009 copy
 • 3_2008 copy
 • 1_2005
 • 4_2006 copy
 • 4_2007 copy
 • 062012
 • 6_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 8_2006 copy
 • 2_2005
 • jedynka12-2013
 • 9_2008 copy
 • 3_2009 copy
 • 5_2005 copy
 • 11_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 7_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 122012
 • jedynka09-2014
 • 2_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 2_2007 copy
 • 3_2005
 • 9_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 12_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 5_2008 copy
 • 5_2007 copy
 • 7_2009 copy
 • 6_2006 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 8_2008 copy
 • jedynka10-2014
 • 6_2005
 • 7_2007 copy
 • 1_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 1_2006 copy
 • 092012