Astronomiczną, jak na Kościerzynę, kwotę 165 mln zł przeznaczy Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na  budowę obwodnicy miasta. Wszystko wskazuje na to, że obwodnicą będzie można jeździć za trzy lata, w 2017 roku.

 

Mimo wielu burz, kryzysu finansowego, dziesięcioletnie starania o jej realizację znajdują wreszcie swój finał. W środę, 10 września, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Robert Marszałek, dyrektor Gdańskiego Oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na budowę z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą — Konsorcjum Strabag Sp. z o. o. i Heilit+Woerner Sp. z o.o.
- Ostatnia tak wielka inwestycja prowadzona przez państwo polskie w obrębie Kościerzyny miała miejsce blisko 100 lat temu, gdy budowano Magistralę Węglową (linię kolejową łączącą Śląsk i port w Gdyni — red.) — powiedział przewodniczący Rady Miasta, Piotr Słomiński otwierając uroczystą sesję, w czasie której podpisano umowę rozpoczynającą proces budowy obwodnicy Kościerzyny. By określić wielkość tej inwestycji, Piotr Słomiński porównał ją do budowy trzech kościerskich szpitali lub ośmiu obecnych basenów. — To jest tak epokowa inwestycja, że myślę, że przyszłe pokolenia będą pamiętać te nasze wspólne wysiłki.
Obwodnica Kościerzyny będzie liczyć 7,6 km i przejmie ruch drogą krajową nr 20 na kierunku Chojnice — Gdynia. Będzie „zbierać” samochody z drogi powiatowej na Wdzydze, dróg wojewódzkich na Toruń (214) i Gdańsk (221). Jadąc od strony Bytowa i Chojnic wjedziemy na obwodnicę tuż na granicy miejskich rogatek, przejedziemy w stronę Żukowa nad drogą wojewódzką (nr 214), a następnie kolejnym, nowym, sporym wiaduktem nad torami kolejowymi w stronę terenów przemysłowych. Mijając jezioro Dobrogoszcz już będziemy poza obwodnicą, na dotychczasowej drodze w kierunku Gdyni.
W skład obwodnicy wejdą 4 duże obiekty mostowe wzdłuż trasy, 5 nad trasą, 4 węzły (Kościerzyna Zachód — łączący drogę nr 20 z drogą powiatową na Wdzydze, Kościerzyna Południe — łączący drogę wojewódzką 214 — na Toruń), Kościerzyna — Wschód z drogą wojewódzką nr 221 — na Przywidz i Gdańsk, oraz węzeł Wieżyca z drogą krajową nr 20 w stronę Żukowa). Największym obiektem będzie wiadukt nad linią kolejową. Jak podkreśla Robert Marszałek, dyrektor GDDKiA Oddział w Gdańsku — od tego kiedy zostanie zbudowany ten most zależne będzie kiedy ruszy ruch na całej obwodnicy.
- Całość robót ziemnych to ponad miliard metrów sześciennych ziemi (300 tys. m sześc. wykopów i 700 tys. m sześc. nasypów). Dla porównania Piramida Cheopsa to 2,7 mld m sześciennych - dodaje Robert Marszałek.
Inwestycja obejmie też budowę dróg dojazdowych, serwisowych oraz przebudowę dróg innych kategorii. Łącznie to ponad 10 km, 19 odcinków różnego rodzaju dróg.
Prace budowlane rozpoczną się za rok. Do tej pory będą sporządzane dokumenty związane z wykonaniem inwestycji. Wykonawca będzie musiał częściowo zmienić projekt, ponieważ w pierwotnych planach obwodnica miała liczyć 11 km i dwie jezdnie po dwa pasy. Teraz, na skutek oszczędności w budżecie państwa, będzie liczyć o 3 km mniej, i nie wszędzie układ pasów 2+2, a 2+1.
Po nowej obwodnicy kierowcy pojadą jesienią 2017 roku, a więc już za trzy lata.

Adam Kiedrowski

Na zdjęciu: tuż po podpisaniu historycznej dla Kościerzyny umowy. Przy stole siedzą, od lewej: Marcin Ceglarek i Maciej Konopka, pełnomocnicy Konsorcjum Strabag Sp. z o. o. i Heilit+Woerner Sp. z o.o., Robert Marszałek - dyrektor Oddziału Gdańsk GDDKiA i Ryszard Wasiołek, zastępca dyrektora Oddziału Gdańsk GDDKiA. Za nimi uczestnicy sesji Rady Miasta - radni oraz burmistrzowie i przedstawiciele władz Powiatu Kościerskiego oraz Gminy Kościerzyna.  Fot. Adam Kiedrowski


OBWODNICA KOŚCIERZYNY
Długość 7,6 km
Cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii: - Kościerzyna Zachód — połączenie z droga powiatową

Kościerzyna-Wdzydze; Kościerzyna Południe — skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214;
 Kościerzyna Wschód — skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221; Wieżyca  — skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20. Wykonane obiekty w ramach tych węzłów będą posiadały rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy.

Cztery obiekty mostowe wzdłuż trasy, w tym największy 100-metrowy nad linią kolejową, a nad trasą pięć kolejnych.

Szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne.

Przebudowane, bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy o długości przeszło 10 km.


Koszt prac budowlanych                                     165 mln zł
Odszkodowania za wywłaszczenia                          35 mln zł
Odszkodowania za czasowe zajęcia nieruchomości   10 mln zł