Drukuj
Nadrzędna kategoria: Pomorze

Projekt napisany przez pracowników Fundacji "Sprawni Inaczej" z Oddziału w Kościerzynie przyciągnął uwagę unijnych urzędników. Prawdopodobnie dzięki temu, co najmniej na terenie Polski, Czech i Słowacji, instytucje zajmujące się niepełnosprawnymi będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na tzw. mieszkania chronione.

Karolina Mikołajewska - Boszka i Marzena Leszczyk Kuklińska na co dzień pracują w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację "Sprawni Inaczej". To one napisały projekt pod nazwą "Dłoń - start dla młodych z niepełnosprawnością", który skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (głównie z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną) ma na celu uzyskanie przez nich stałego zatrudnienia. Jednak by te osoby miały na to szansę, często trzeba je dosłownie wyrwać ze środowiska, często patologicznego, które nie pozwala niepełnosprawnemu zrobić życiowego kroku. Taką możliwością jest zapewnienie innego miejsca zamieszkania, tzw. mieszkania chronionego. Fundacja "Sprawni Inaczej" wynajmuje na rynku nieruchomości mieszkanie dla najczęściej kilku osób, pomaga w przeprowadzce, nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez niepełnosprawnych mieszkańców (którzy, jeśli posiadają rentę albo przychód z pracy, dokładają się do czynszu). Niestety, Unia Europejska nie finansuje wynajmu mieszkań, ale w projekcie autorki projektu zawarły uwagę o konieczności wynajmowania i informację, że koszty ponosi Fundacja. I właśnie ten zapis przyciągnął uwagę unijnych urzędników, którzy postanowili przyjrzeć się całemu procesowi z bliska.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w składzie: Wallis Goelen-Vanderbrock (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej), Jarosław Hawrysz (Team Leader Poland, Czech Republic, Slovakia) oraz Krystyna Marek, Joanna Charytonowicz, Tereza Steinhublova pojawili się w siedzibie Fundacji "Sprawni Inaczej" w Gdańsku, gdzie odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego. W jego składzie pojawili się: Paweł Chorąży – Przewodniczący KM POWER (Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Krasuski – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju oraz Anna Mickiewicz i Dominika Tadla - zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentował Paweł Orłowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Unijni, ministerialni i regionalni urzędnicy podczas spotkania pytali jak w praktyce wygląda proces przystosowywania osób niepełnosprawnych do pracy prowadzącego w efekcie do umiarkowanie samodzielnego życia.

Komisja Europejska (unijny rząd) ustala wskaźniki i kryteria w konkursów, w ramach których można otrzymywać dofinansowanie. Prawdopodobnie więc, że dzięki wysiłkom pracowników Fundacji "Sprawni Inaczej" prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościerzynie, Komisja Europejska będzie dofinansowywać mieszkania chronione.

(ak)