Zamknięcie tego odcinka drogi jest niezbędne w związku z trwającymi już w tym miejscu pracami torowymi. Odgałęzienie linii PKM w kierunku Kościerzyny przecinać będzie bowiem ul. Barniewicką, która z obu stron kończyć się będzie ślepo przed torami PKM. Zanim to jednak nastąpi, przez kilka miesięcy kierowcy będą w tym miejscu jeździć po tymczasowym przejeździe kolejowym, podobnie jak ma to miejsce na ul. Jesiennej w Gdańsku, na obowiązującym od maja br. objeździe ul. Budowlanych. Przez najbliższe trzy tygodnie wykonawca budowy przygotuje na ul. Barniewickiej podobny tymczasowy przejazd kolejowy, przez który kierowcy przejeżdżać będą do końca 2014 r.

W tym czasie ukończona zostanie budowa pobliskiego wiaduktu drogowego WD 40, do którego prowadzić będzie nowy odcinek ul. Piaskowej, który łączyć się będzie z ul. Barniewicką, tworząc nowe połączenie drogowe Rębiechowa z Barniewicami.
(Tomasz Konopacki, PKM)

comments