Ponad 44 miliony złotych zainwestuje gdański port w rozbudowę i modernizację infrastruktury pod budowę przyszłego intermodalnego terminalu kontenerowego. 17,5 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na możliwość osiągnięcia znacznego wzrostu zdolności przeładunkowej terminalu.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przeładunkowych i składowych projektowanego terminalu do możliwości przeładunkowych nabrzeża. W tym wypadku chodzi o Nabrzeże Szczecińskie. Inwestycja Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. obejmie powiększenie powierzchni składowej, komunikacyjnej i postojowej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenie terenu oraz jego ogrodzenie. Projekt ma wpłynąć na poprawę jakości obsługi przewozów: drogowo-morskich, kolejowo - drogowo - morskich oraz kolejowo-morskich, zapewni krótszy czasu obsługi oraz usprawni składowanie kontenerów.
W przetargach nieograniczonych wyłoniono jako wykonawców następujące firmy:
STRABAG Sp. z o.o. - Wykonawstwo robót budowlanych wraz z projektem, wartość zamówienia: 21 082 230,09 zł netto, 25 931 143,00 zł brutto
Konsorcjum składające się z firm: PORTICO PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa - Lider Konsorcjum oraz ECM GROUP POLSKA S.A. - Partner Konsorcjum Nadzór Inwestorski, wartość zamówienia: 465 853,66 zł netto, 573 000,00 zł brutto.
Umowy na wykonanie robót budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego w ramach projektu podpisali 17 czerwca: Dorota Raben - prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Jerzy Melaniuk - wiceprezes, Andrzej Sumionka - dyrektor Regionu Północnego STRABAG Sp. z o.o., Janusz Semeniuk - dyrektor ds. finansowych Regionu Północnego STRABAG Sp. z o. o., Tomasz Małyszko - pełnomocnik spółki PORTICO Project Management, dyrektor Oddziału Trójmiasto - przedstawiciel Lidera Konsorcjum
Na rozbudowę i i modernizację infrastruktury intermodalnego terminalu kontenerowego ZMPG SA pozyskał z Funduszu Spójności 17,5 mln zł. Inwestycja ma potrwać do końca 2015 roku. (jk, r)

Intermodalny terminal przeładunkowy to obiekt umożliwiający przeładunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi transportu oraz wykonywanie operacji na tych jednostkach w związku z ich składowaniem i użytkowaniem.