Ponad 120 km trasy rowerowej zbudują pomorskie samorządy w partnerstwie z z gminą Ustka wraz z nadleśnictwami w ramach projektu przewidującego zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

 

Projekt przewiduje budowę kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo o długości 120,09 km, zagospodarowanie trzech miejsc postojowych oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego. Poza Gminą Ustka w ramach projektu uczestniczą Gmina Główczyce, Gmina Miejska Łeba, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Wicko, Nadleśnictwo Damnica, Nadleśnictwo Lębork i Powiat Słupski.


Projekt obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, modernizację dróg pod kątem dostosowania ich do ruchu rowerowego oraz zagospodarowanie terenu miejsc postojowych. Miejsca postojowe zlokalizowane w Gminie Główczyce, w Łebie i gminie miejskiej Słupsk wyposażone zostaną m.in. w wiaty, ławostoły i ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki rowerowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Wykonane zostaną również przyłącza wodno-kanalizacyjne do toalet. Projekt ma być zrealizowany do czerwca 2023 roku.


Całkowita wartość projektu to blisko 20 mln zł, z czego ponad 9 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  podpiszą marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz przedstawiciele Gminy Ustka 28 sierpnia w urzędzie gminy.

 

Szlak rowerowy R-10, Nadmorski Szlak Hanzeatycki, EuroVelo 10 – to międzynarodowy okrężny szlak rowerowy sieci EuroVelo przebiegający dookoła basenu Morza Bałtyckiego o łącznej długości 8539 km. Polski odcinek szlaku o długości 588 km przebiega przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

(r)

comments

Województwo pomorskie