Ponad 120 km trasy rowerowej zbudują pomorskie samorządy w partnerstwie z z gminą Ustka wraz z nadleśnictwami w ramach projektu przewidującego zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu.

 

Projekt przewiduje budowę kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo o długości 120,09 km, zagospodarowanie trzech miejsc postojowych oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego. Poza Gminą Ustka w ramach projektu uczestniczą Gmina Główczyce, Gmina Miejska Łeba, Gmina Smołdzino, Gmina Słupsk, Gmina Wicko, Nadleśnictwo Damnica, Nadleśnictwo Lębork i Powiat Słupski.


Projekt obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, modernizację dróg pod kątem dostosowania ich do ruchu rowerowego oraz zagospodarowanie terenu miejsc postojowych. Miejsca postojowe zlokalizowane w Gminie Główczyce, w Łebie i gminie miejskiej Słupsk wyposażone zostaną m.in. w wiaty, ławostoły i ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki rowerowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Wykonane zostaną również przyłącza wodno-kanalizacyjne do toalet. Projekt ma być zrealizowany do czerwca 2023 roku.


Całkowita wartość projektu to blisko 20 mln zł, z czego ponad 9 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  podpiszą marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz przedstawiciele Gminy Ustka 28 sierpnia w urzędzie gminy.

 

Szlak rowerowy R-10, Nadmorski Szlak Hanzeatycki, EuroVelo 10 – to międzynarodowy okrężny szlak rowerowy sieci EuroVelo przebiegający dookoła basenu Morza Bałtyckiego o łącznej długości 8539 km. Polski odcinek szlaku o długości 588 km przebiega przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

(r)

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 3_2008 copy
 • 4_2009 copy
 • 5_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 6_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 3_2009 copy
 • 2_2007 copy
 • 9_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 2_2008 copy
 • 2_2006 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 3_2005
 • 6_2007 copy
 • 5_2009 copy
 • jedynka03-2013
 • 2_2009 copy
 • jedynka12-2013
 • 1_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 6_2005
 • 7_2006 copy
 • 1_2009 copy
 • 2_2005
 • 11_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • 4_2005 copy
 • jedynka10-2014
 • 5_2007 copy
 • 8_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 7_2008 copy
 • 4_2006 copy
 • 092012
 • 5_2006 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 062012
 • 7_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 6_2008 copy
 • 122012
 • 1_2005
 • jedynka09-2014
 • 5_2005 copy
 • jedynka6-2014
 • 8_2006 copy