Wkrótce ruszą prace przy budowie tzw. "bajpasa kartuskiego” czyli kolejowej trasy objazdowej z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229. Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz.

 

Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny – jaki od 5 lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM – może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

- Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201 – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Dzięki powstaniu tzw. „bajpasu kartuskiego” i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201 mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem. A na tym właśnie nam, jako organizatorowi przewozów kolejowych w regionie, najbardziej zależy.

Prace przy „bajpasie kartuskim” będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (należącej do PKP PLK i przez nie realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku PKM Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do Samorządu Województwa Pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk).

 
Na realizację swojego odcinka tzw. „bajpasu kartuskiego” PKM SA przeznaczyła 56,82 mln zł (brutto). Po otwarciu ofert w przetargu okazało się, że inwestycję dobrze oszacowano, gdyż aż 3 z 4 ofert mieściły się w tym kosztorysie.
Obecnie PKM SA przystąpi do szczegółowej analizy wszystkich ofert. O wyborze wykonawcy decydować będą dwa kryteria: cena (95%) i doświadczenie wykonawcy.

 

Na realizację wszystkich robót wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń i dopuszczeń przewidziano 24 miesiące od momentu podpisania umowy pomiędzy wybranym wykonawcą i PKM SA. Zakres prac obejmuje włączenie linii kolejowej nr 234 (tzw. „bajpas kartuski”) w linię 248 (PKM) na wysokości obwodnicy trójmiejskiej, przed przystankiem PKM Gdańsk Kiełpinek (jadąc w kierunku Gdańska Wrzeszcza) oraz rewitalizację samej linii 234 na odcinku prawie 1,5 km (do okolic połączenia ulic Osiedlowej i Dojazdowej). W ramach inwestycji powstanie cała niezbędna infrastruktura w śladzie istniejącego, przedwojennego nasypu, który – podobnie jak to było wcześniej na linii PKM budowanej w latach 2013-2015 – zostanie częściowo rozebrany, a następnie odbudowany i wzmocniony zgodnie z obowiązującymi normami oraz niezbędnymi do funkcjonowania współczesnej linii kolejowej instalacjami podziemnymi (m.in. sieci elektrycznych, teletechnicznych, SRK, itd. + usunięcie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi w tym miejscu innymi sieciami). Projekt obejmuje także budowę lub przebudowę dwóch przepustów pod torami na potoku Bystrzec, przejścia pod torami łączącego osiedle Karczemki z terenami rekreacyjnymi przy zbiorniku Kiełpinek oraz wiaduktu drogowego łączącego ulice Osiedlową i Dojazdową.

 

- Warto podkreślić, że już kilka lat temu podczas projektowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przewidzieliśmy możliwość reaktywacji linii 234 w przyszłości i naszą linię wybudowaliśmy w sposób minimalizujący obecnie prace niezbędne do połączenia obu linii kolejowych – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. - Dlatego m.in. od razu na wysokości Kiełpinka zastosowany został inny typ rozjazdów pozwalający na jazdę z prędkością 100 km/h w kierunku bajpasu, a semafory wjazdowe na przystanek Kiełpinek od strony lotniska zostały odsunięte. Również projekt elektryfikacji linii PKM w okolicy Kiełpinka został przygotowany w sposób ułatwiający realizację „bajpasu kartuskiego”, a oba zadania są ze sobą ściśle skoordynowane. To wszystko przekłada się nie tylko na konkretne oszczędności finansowe, ale również znacznie krótsze zamknięcia poszczególnych torów podczas realizacji inwestycji, co ma duże znaczenie z punktu widzenia pasażerów korzystających na co dzień z linii PKM – dodaje prezes PKM SA.

 

Tomasz Konopacki,

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

 

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 3_2009 copy
 • 4_2007 copy
 • 7_2007 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka12-2014
 • 5_2006 copy
 • 6_2008 copy
 • 062012
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 12_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 092012
 • jedynka10-2014
 • jedynka03-2013
 • 9_2006 copy
 • 1_2007 copy
 • 4_2009 copy
 • 4_2005 copy
 • 10_2006 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2006 copy
 • 7_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • 9_2008 copy
 • jedynka6-2014
 • 3_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • 1_2009 copy
 • jedynka09-2014
 • 2_2005
 • 2_2007 copy
 • 1_2005
 • 6_2005
 • 8_2006 copy
 • 3_2005
 • 5_2005 copy
 • 11_2006 copy
 • 2_2008 copy
 • 1_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • 6_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 5_2007 copy
 • 122012
 • 8_2008 copy
 • 7_2008 copy
 • 6_2006 copy