Wiadomości

NAJNOWSZE

 Wojewoda pomorski, Ryszard Stachurski podpisał decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Dzięki tej decyzji wszystkie grunty potrzebne do budowy nowej trasy z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa i jest możliwe rozpoczęcie prac budowlanych. Dokument odebrał przedstawiciel inwestora - Robert Marszałek, dyrektor GDDKiA Oddziału w Gdańsku.

W najbliższych dniach rozpocznie się proces przejmowania nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz oficjalnie zostanie przekazany wykonawcy – firmie Strabag teren budowy. Jak zapowiadał jej przedstawiciel, pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Na początek na terenie inwestycji pojawią się geodeci, następnie cały obszar zostanie przeszukany pod kątem ew. niewypałów i niewybuchów. Ponadto zostaną przeprowadzone prace archeologiczne.

Obwodnica Kościerzyny (klasa drogi: GP – główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1 pasowym wyprowadzi ruchu tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym. Trasa o długości 7,6 km ominie miasto od południa. Powstaną także cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii:

- Kościerzyna Zachód (0+740 KM) – połączenie z droga powiatową Kościerzyna-Wdzydze;

- Kościerzyna Południe (2+329 KM) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214;

- Kościerzyna Wschód (5+819 KM)- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221;

- Wieżyca (7+293 KM) – skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20.

Obiekty na węzłach zostały tak zaprojektowane, by umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych także szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostaną również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu planuje się we wrześniu 2017 roku.

(źródło: GDDKiA)

comments
loading...
loading...

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 15 lat

 • 5_2009 copy
 • 2_2008 copy
 • 092012
 • jedynka09-2014
 • jedynka12-2013
 • 1_2009 copy
 • 2_2005
 • 12_2006 copy
 • 5_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • 8_2008 copy
 • 4_2008 copy
 • 3_2008 copy
 • 3_2007 copy
 • 6_2005
 • jedynka12-2014
 • 7_2009 copy
 • 6_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 7_2006 copy
 • 6_2007 copy
 • 2_2006 copy
 • 2_2007 copy
 • jedynka03-2013
 • 4_2006 copy
 • 10_2006 copy
 • jedynka10-2014
 • 4_2009 copy
 • 3_2009 copy
 • 122012
 • 8_2006 copy
 • 7_2008 copy
 • 3_2006 copy
 • jedynka6-2014
 • 1_2006 copy
 • 3_2005
 • 11_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • 4_2005 copy
 • 1_2007 copy
 • 9_2008 copy
 • 1_2005
 • 1_2008 copy
 • 4_2007 copy
 • 5_2007 copy
 • 062012
 • 7_2007 copy
 • 5_2008 copy
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 2_2009 copy