Wiadomości

NAJNOWSZE

1 czerwca wchodzą w życie 3 ważne zmiany dotyczące Prawa o ruchu drogowym. Będą one dotyczyć zarówno kierowców jak i pieszych. - Starajmy się dostosować do nowych przepisów, bo one zapewniają bezpieczeństwo wszystkim użytkowników dróg - apeluje asp. Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.

Ochrona pieszego na pasach, zakaz jazdy zbyt blisko poprzedzającego pojazdu na drogach szybkiego ruchu i zrównanie prędkości do 50 km/h w obszarze zabudowanym – to trzy zmiany, które zaczną obowiązywać już od 1 czerwca.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba wchodząca na przejście dla pieszych będzie miała pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju.
 

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo wchodzącego na przejście i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
 
Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia. W dalszym ciągu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.

 

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię albo torowisko.
 

 

Limit prędkości

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu aut przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

 

Zakaz jazdy "na zderzaku"

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - samochodu. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.


News4Media, Fot. Adam Kiedrowski

Powiat kościerski

pomorskie

Kościerzyna 112

"NOWE POMORZE" - ukazujemy się już 16 lat

 • 4_2007 copy
 • jedynka12-2013
 • 11_2006 copy
 • 6_2006 copy
 • jedynka03-2013
 • 6_2008 copy
 • 062012
 • 4_2005 copy
 • 3_2007 copy
 • 7_2006 copy
 • 3_2006 copy
 • 8_2006 copy
 • 12_2006 copy
 • 4_2006 copy
 • 1_2005
 • jedynka10-2014
 • jedynka-pazdziernik2012
 • 6_2005
 • 3_2005
 • 4_2008 copy
 • 2_2008 copy
 • 1_2007 copy
 • 5_2006 copy
 • 3_2008 copy
 • 1_2006 copy
 • 5_2008 copy
 • 6_2007 copy
 • 3_2009 copy
 • 7_2008 copy
 • 2_2009 copy
 • jedynka12-2014
 • jedynka09-2014
 • 8_2008 copy
 • 5_2009 copy
 • 1_2008 copy
 • 10_2006 copy
 • 5_2005 copy
 • jedynka6-2014
 • 4_2009 copy
 • 7_2007 copy
 • 2_2007 copy
 • 092012
 • 9_2008 copy
 • 9_2006 copy
 • 122012
 • 7_2009 copy
 • 2_2006 copy
 • 5_2007 copy
 • 2_2005
 • 1_2009 copy