Drukuj

Na remont pomieszczeń albo na zakup towaru lub maszyn. Nawet milion złotych mogą zyskać mikro i małe przedsiębiorstwa. Wszystko dzięki Pożyczce Ogólnorozwojowej, czyli nowej propozycji Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Umowy pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju a Polską Fundacją Przedsiębiorczości i Pomorskim Funduszem Pożyczkowym zostały podpisane 5 marca. W uroczystości wziął udział wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. Umowa z trzecim pośrednikiem – Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych została podpisana 26 lutego 2020 r.


Pomorski Fundusz Rozwoju wybrał trzy instytucje finansowe, którym udzielono 10-letniej linii finansowej o wysokości 29 mln zł. Są to: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp z o.o. (fundusz zarządzać będzie największą pulą środków o wartości 16 mln zł).  – Ta trójka partnerów to doświadczone instytucje, obecne na rynku przynajmniej od kilkunastu lat – podkreślał Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Dzięki zastosowaniu mechanizmu linii finansowej środki będą wykorzystywane wielokrotnie. Oznacza to, że Pożyczka Ogólnorozwojowa powinna być dostępna dla firm przez około 10 lat – informował. Pożyczkę będzie można przeznaczyć na różne cele.

Do znanych już przedsiębiorcom produktów finansowych dołącza teraz Pożyczka Ogólnorozwojowa. To zupełnie nowa oferta, a założenia pożyczki są bardzo szerokie. Przedsiębiorcy mogą dostać nawet milion złotych, które mogą przeznaczyć na szeroką gamę pomysłów,  np. na remont pomieszczeń czy maszyn lub na zakup towaru. Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurach Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

 

(NK-G) Fot. Aleksander Olszak