Władze Miasta Gdańska przedstawiają plan uroczystości związanych z pożegnaniem ś.p. Pawła Adamowicza.

 

17 stycznia, czwartek

15.00 uroczysta sesja Rady Miasta z udziałem radnych poprzednich kadencji w Dworze Artusa

od godz. 14.00 do 17.00 | Europejskie Centrum Solidarności nie będzie dostępne dla gości.

godz. 17.00 | Wprowadzenie trumny z ciałem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza do ogrodu zimowego ECS, droga będzie wiodła przez wejście główne od strony ul. Doki 1. Dwuosobowe warty honorowe pełnić będą przedstawiciele ZHP, ZHR, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i wojska.

Trumna z ciałem Prezydenta pozostanie w ECS przez całą dobę, budynek będzie otwarty.

 

18 stycznia, piątek

do godz. 17.00 | Pożegnanie w ECS gdańszczan z prezydentem Pawłem Adamowiczem.

godz. 17.00 | Kondukt żałobny wyruszy z ECS do bazyliki Mariackiej w Gdańsku, gdzie odbędzie się msza. Świątynia będzie otwarta do północy.

Trasa przejścia: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Staromiejska, Pańska, Węglarska, Piwna

 

19 stycznia, sobota

10.00 otwarcie Bazyliki

12.00 początek Mszy Pogrzebowej

 

UWAGI PORZĄDKOWE

▪ Wystawa stała ECS i parking podziemny nie będą dostępne dla gości

▪ W ECS można dokonać wpisu do księgi kondolencyjnej (do 27 stycznia lub dłużej)

▪ Ruch w ECS będzie jednokierunkowy. Wejście wiedzie od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2, wyjście od strony ul. Nowomiejskiej (tzw. pracownicze)

▪ Do ECS nie można wnosić zniczy

 

Od 17 stycznia od godzin porannych do odwołania dla ruchu kołowego będą zamknięte ulice w pobliżu ECS: Doki i Nowomiejska

▪ Miasto apeluje do mieszkańców, którzy udają się do ECS, o korzystanie z komunikacji miejskiej. W piątek oraz sobotę komunikacja miejska będzie bezpłatna

(r)

comments