Nie ma niespodzianek w obsadzeniu stanowisk Zarządu Województwa Pomorskiego. Na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, w poniedziałek 26 listopada, wybrano marszałków i członków zarządu.

 

20 głosów za, 13 przeciw to wynik głosowania za kandydaturą Mieczysława Struka na stanowisko marszałka województwa pomorskiego. Odbyło się też głosowanie w sprawie wyboru na stanowiska wicemarszałków i członków zarządu. Józef Sarnowski z PSL, który na pierwszej sesji został wybrany na wiceprzewodniczącego Sejmiku zrezygnował z tego stanowiska, by móc wejść w skład zarządu.

 

W kolejnym tajnym głosowaniu do zarządu województwa wybrano: Wiesława Byczkowskiego – 20 głosów za, 13 głosów przeciw, Ryszarda Świlskiego – 19 głosów za, 14 głosów przeciw, Agnieszkę Kapałę-Sokalską – 20 głosów za, 13 głosów przeciw oraz Józefa Sarnowskiego – 19 głosów za, 14 głosów przeciw.

 

Z zarządu odeszli poprzedni członkowie: Paweł Orłowski i Krzysztof Trawicki.

(a) Fot. Adam Kiedrowski

 

comments