Jeszcze w tym roku do pomorskiego taboru dołączą cztery nowe pojazdy elektryczne Impuls 45WE, zamówione przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Podróżowanie tymi pociągami będzie szybsze i bardziej komfortowe.

 
Produkująca pojazdy firma NEWAG SA poinformowała właśnie Samorząd Województwa Pomorskiego, że dostawy pojazdów, które zaplanowano w kontrakcie, uda się zrealizować szybciej. Dwa pierwsze pojazdy miały być dostarczone do 10 grudnia 2018 r., lecz pojawią się na Pomorzu już w listopadzie 2018 r. Dwa kolejne (ich dostawę pierwotnie planowano w terminie do 10 czerwca 2019 r.) zostaną dostarczone już w tym roku - na Święta Bożego Narodzenia.

 
Dzięki temu mieszkańcy województwa pomorskiego dużo wcześniej niż planowano będą mogli skorzystać z nowoczesnych i komfortowych pojazdów elektrycznych, z których każdy pomieści blisko 550 pasażerów. Będą one obsługiwały linie kolejowe na trasach: Słupsk – Trójmiasto – Elbląg, a w przyszłości będą mogły także wjeżdżać na linię PKM po jej elektryfikacji planowanej w latach 2020-2023.

 

- Cieszymy się, że firmie NEWAG udało się przyspieszyć dostawy nowych pociągów, które są tak wyczekiwane przez mieszkańców Pomorza. Konsekwentnie działamy w kierunku unowocześnienia transportu kolejowego w naszym województwie. Im szybciej pojazdy wejdą do eksploatacji, tym szybciej pasażerowie będą mogli z nich korzystać i odczuć wyraźną poprawę komfortu podróżowania koleją po Pomorzu – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

- Podkreślić należy bardzo sprawne działania firmy NEWAG, która w przypadku trzeciego i czwartego pojazdu przyspieszyła dostawę pojazdów na Pomorze aż pół roku! To niespotykane na polskim rynku. Mamy nadzieję, że eksploatacja nowych, wygodnych pojazdów przyczyni się do dalszego wzrostu pasażerów podróżujących koleją w naszym województwie – zauważa Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

 

Jak skorzystają pasażerowie?

 
Podróżowanie nowymi pociągami będzie szybsze (prędkość maksymalna to 160 km/h) oraz wygodniejsze m.in. dla rowerzystów, ponieważ w każdym z pojazdów zagwarantowanych jest minimum 20 miejsc rowerowych. Pojazdy będą mieć  195 miejsc siedzących stałych oraz minimum 30 miejsc siedzących uchylnych, liczba miejsc stojących ma być obliczona według parametru 4 osoby na metr kw. Znajdą się w nich po dwie toalety, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pociągach będzie sieć WiFi, klimatyzacja, system liczenia pasażerów, system informacji wizualnej i akustycznej, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny.

 

Samorząd zamówił do tej pory pięć pojazdów. Z prawa zamówień publicznych wynika, że zamówienie można będzie rozszerzyć w przyszłości o kolejnych pięć takich pojazdów (warunkiem jest pozyskanie środków finansowych). Szacowana wartość zamówienia dla 10 pojazdów to 246 mln zł. Pieniądze pochodzą budżetu Województwa Pomorskiego i środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

(r)

 

comments