Samorząd województwa pomorskiego wybrał 35 projektów, które pozwolą utworzyć kolejne 1 741 miejsc wychowania przedszkolnego. Projekty zostaną dofinansowane z unijnych funduszy. 
 

To już kolejny konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020, który wspiera tworzenie trwałych miejsc przedszkolnych w województwie pomorskim. Pod koniec 2016 roku wybrano do dofinansowania projekty o łącznej wartości ponad 103 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na dostosowanie budynków i pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz bieżące funkcjonowanie placówek. Dzieci aktywnie korzystają z zajęć dodatkowych, które rozwijają takie postawy i umiejętności jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa. Nauczyciele natomiast podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kursy,  szkolenia oraz studia podyplomowe.

Łącznie, w ramach obu konkursów utworzonych zostanie ponad 6 tysięcy miejsc wychowania przedszkolnego (6 097), a blisko 18 tysięcy dzieci (17 881) uczestniczyć będzie mogło w dodatkowych zajęciach zwiększających ich szanse edukacyjne.

(r)

comments