Żołnierze i pracownicy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali honorowo krew. 28 sierpnia stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Jednym z ważnych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspieranie lokalnych społeczności. Z uwagi na niski stan magazynowy krwi w Centrum Krwiodawstwa, żołnierze odpowiedzieli na apel i oddali honorowo krew. Dzięki nim do lokalnych szpitali trafi drogocenny dar życia. Krwi nie da się wyprodukować, dlatego tak ważnym jest, aby uświadamiać i zachęcać społeczeństwo do dzielenia się krwią z osobami, które jej potrzebują.

Obecnie w województwie pomorskim trwa rekrutacja do WOT. W Gdańsku tworzona jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. W jej strukturach planowane jest utworzenie trzech batalionów lekkiej piechoty m.in. w Malborku i Słupsku. Wcielenie do służby pierwszych żołnierzy WOT odbędzie się 3 września 2018 roku w Malborku i dotyczyć będzie osób, które mają już za sobą przysięgę wojskową, złożoną po 1991 roku. Następnie ochotnicy przeniosą się od Słupska, gdzie rozpoczną ośmiodniowe szkolenie.

Natomiast 15 września, również w Malborku, odbędzie się wcielenie w szeregi WOT ochotników, nie mających przeszkolenia wojskowego. W tym przypadku jednak, szkolenie potrwa szesnaście dni i zakończone zostanie uroczystą przysięgą wojskową. Na tym jednak nie koniec. Cały proces szkolenia ,,terytorialsów’’ trwa 3 lata i w kolejnej fazie  ma charakter weekendowy.

Pierwszy rok to szkolenia indywidualne – ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, ale priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. W ciągu trzech lat żołnierze WOT będą szkolić się przez minimum 124 dni po 12 godzin dziennie.

Warto zaznaczyć, że najbliższe szkolenie i przysięga nie kończą procesu rekrutacji. Wnioski składać  można codziennie we właściwej dla miejsca zameldowania Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Po spełnieniu wszystkich wymagań w kolejnym wyznaczonym terminie odbędą szkolenie i zostaną żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.


Aktualne informacje na temat procedur naboru można znaleźć na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej – www.terytorialsi.mil.pl oraz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tekst i fot. ppor. Dariusz Wysocki

comments