Łącznie 21 budynków jednostek samorządu województwa pomorskiego poddano termomodernizacji. Teraz są bardziej ekologiczne, a rachunki za ogrzewanie i energię będą niższe średnio o 35%.


W pierwszym etapie projektu do przeprowadzenia termomodernizacji wybrano budynki, należące do dziewięciu jednostek samorządu województwa. Były to między innymi: budynki szkolne Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku, Gdańsku i Gdyni, budynki administracyjne oraz socjalno-biurowe Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Modernizacji poddano elewacje, wymieniono okna i drzwi. Projekty zakładały także wymianę instalacji ciepłej wody. Zamontowano również kotły na biomasę. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych lub odnawialnych źródeł energii zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza (zmniejszenie emisji o ponad 600 ton równoważnika CO2 rocznie).

Koszt całego projektu wynosi ponad 15 mln zł. Termomodernizacja była dofinansowana ze środków unijnych. Prawie 12 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny ze środków samorządu to około 3 mln zł.

(r) Fot. Materiały prasowe UMWP/pomorskie.eu

 

comments