Remont odcinka drogi wojewódzkiej 210 i budowa wodociągu – samorząd województwa i gmina Dębnica Kaszubska planują wspólną inwestycję.

Umowa została podpisana w poniedziałek, 13 sierpnia. Przeznaczony do modernizacji odcinek drogi wojewódzkiej 210 w Czarnej Dąbrówce liczy około 3,5 km. Na prace drogowe przeznaczono prawie 15 mln zł.

- W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe zatoki przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Przy wjeździe do miejscowości powstaną progi zwalniające, dzięki którym piesi będą bardziej bezpieczni - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Droga zostanie również oświetlona. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. W planach są nasadzenia zieleni, budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

Inwestycję drogową uzupełni budowa nowego wodociągu, realizowana przez gminę Dębnica Kaszubska.

-  To dobry przykład współpracy samorządu województwa z gminą. W jednym czasie prowadzone będą dwie inwestycje – mówi marszałek Struk.  Oprócz głównej magistrali wodnej zostaną wykonane przyłącza do obecnie istniejącej sieci wodociągowej. Przebudowa wodociągu kosztować będzie prawie 1,3 mln zł i będzie w całości finansowana ze środków własnych gminy. Prace zakończą się w sierpniu 2019 r.

Emilia Stawikowska/UMWP, fot. Natalia Kłopotek - Główczewska

comments