We wtorek 31 lipca marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali w Człuchowie i Bytowie umowy na dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Miejskiej Człuchów swoim zasięgiem obejmie obszar śródmieścia w Człuchowie. Ze wsparcia najbardziej skorzystają rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wartość zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego to przeszło 10,4 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 5,6 mln zł.

Dzięki udziałowi w projekcie najbardziej potrzebujący mieszkańcy - głównie z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - uzyskają dostęp do specjalistycznych usług społecznych. Zaplanowano adaptację budynków na działania społeczne, remont części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich. Przewidziano też utwardzenie i remont ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenów przyległych.

Kolejne miasta, które otrzymały dotacje na rewitalizacje wybranych obszarów to Bytów i Brusy. Łączna wartość zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych Gminy Bytów i Brusy ponad 11 mln zł, z czego ponad 7 mln to dofinansowanie ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych jest podniesienie jakości życia mieszkańców Bytowa i Brus oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dla uczestników projektu zostaną przygotowane m.in. kursy zawodowe oraz warsztaty, a także szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wsparciem specjalistycznym objętych zostanie 116 mieszkańców.

(r)


 

comments