Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe pompy, agregaty i sprzęt ratowniczo-gaśniczy – zadecydowali jednogłośnie radni podczas XLVIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.  

Nowy sprzęt otrzyma 77 jednostek ochotniczej straży pożarnej z 44 gmin Pomorza, takich jak m.in. Sierakowice, Bytów, Przodkowo, Chmielno.

– Jednostki zostaną wyposażone w 14 motopomp i 16 agregatów prądotwórczych,  piły ratownicze i pompy szlamowe – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk. – To sprzęt, który usprawni ich pracę i uratuje dorobek, zdrowie, a nawet życie wielu mieszkańców naszego województwa. Należy podkreślić, że pomorscy strażacy działają niezwykle sprawnie. W wielu przypadkach to właśnie oni docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi.

Radni przyznali też  dodatkową dotację w wysokości 5 tys. zł dla zasłużonych jednostek OSP w Karsinie, Dzierżążnie i Czarnej Dąbrówce. Jednostki kupią latarki strażackie, saperki, defibrylator szkoleniowy oraz urządzenie sterujące fantomem do ćwiczeń pierwszej pomocy.

– Nowoczesny sprzęt kosztuje, dlatego cieszę się, że nasze wnioski zawsze są popieranie przez wszystkich radnych – podziękował radnym województw Edward Kwidziński ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego.

(r)

comments