Dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego 2 duże projekty otrzymały unijne wsparcie. Inwestycje dotyczą utworzenia produktów turystycznych – Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich i Szlaku Sanktuariów Maryjnych Pomorza. Dzięki realizowanym inwestycjom pracami renowacyjnymi lub konserwatorskimi objętych zostanie 11 kościołów w województwie pomorskim.

 

Pierwsza inwestycja, dotycząca utworzenia Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich, zostanie zrealizowana przez parafię Katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie. W ramach projektu, zostaną wprowadzone działania promocyjne nowo utworzonego produktu turystycznego. Będzie to m.in. zapewnienie obsługi przez przewodników turystycznych, zamontowanie tablic informacyjnych, przygotowanie wirtualnego spaceru i opracowanie strony internetowej Szlaku.

Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęte zostaną następujące kościoły włączone w trasę szlaku:

♦ Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Pelplinie: m.in. renowacja dwóch rokokowych konfesjonałów,

♦ kościół pw. św. Barbary w Kokoszkowach: m.in. prace konserwatorskie dwóch drewnianych, złoconych i srebrzonych feretronów (przenośnych, obustronnie namalowanych obrazów w ozdobnych ramach),

♦ kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Czersku: m.in. wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu, konserwacja elewacji kościoła,

♦ kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie: m.in. wymiana pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji szkieletu dachu, konserwacja i renowacja ścian,

♦ kościół pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie: m.in. wymiana pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji szkieletu dachu, wzmocnienie fundamentów i ścian.

 
Wartość projektu to 19,6 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 11,7 mln zł.

Drugi z projektów dotyczy utworzenia Szlaku Sanktuariów Maryjnych Pomorza, obejmujący 6 obiektów. Inwestycję zrealizuje parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie. W ramach projektu odwiedzającym sanktuaria zapewnione będzie: oznakowanie szlaku, mapy wielkoformatowe (przebieg Szlaku), gra terenowa, obsługa przewodników turystycznych i wirtualny spacer. Realizowane będą także działania promujące Szlak: materiały informacyjne, film promocyjny czy strona www. W planach jest wizyta studyjna dla dziennikarzy i menedżerów biur pielgrzymkowych.

Prace budowlane, renowacyjne i konserwatorskie obejmą kościoły znajdujące się na utworzonym Szlaku:

♦ kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Swarzewie – Królowej Polskiego Morza: m.in. prace konserwacyjne witraży kościoła,

♦ kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie: m.in. montaż systemów bezpieczeństwa,

♦ kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Piasecznie: m.in. konserwacja trzech rokokowych ołtarzy, ambony, chrzcielnicy oraz ławek,

♦ kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim: m.in. wymiana pokrycia dachu, naprawa elementów stropu wraz z wymianą belek stropowych, konserwacja ścian ceglanych, konserwacja witraży, renowacja wieży: wymiana pokrycia, wzmocnienie konstrukcji,

♦ Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja – Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu: m.in. konserwacja dekoracji malarskich w prezbiterium i na ścianach kościoła, ołtarza głównego i czterech ołtarzy bocznych,

♦ Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie: m.in. wymiana pokrycia oraz wzmocnienie szkieletu dachu.

Wartość projektu to 19,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 11,7 mln zł.

Dwie nowe inwestycje uzupełniły listę projektów wybranych w konkursie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Łącznie w naborze dotację otrzymało 19 projektów o łącznej wartości 207,2 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 114,2 mln zł.

(pd/umwp)

comments