Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla projektu rewitalizacji centrum Pucka. Dzięki unijnemu wsparciu powstanie i służyć będzie mieszkańcom m.in. Puckie Centrum Wsparcia.

 

Ze specjalistycznego wsparcia w zakresie integracji społecznej skorzysta ponad 100 mieszkańców miasta. Odnowione zostaną także m.in. przestrzenie publiczne oraz budynki mieszkalne.

 

Założenia inwestycji powstawały przez 3 lata i były w tym czasie szeroko konsultowane z mieszkańcami. Rewitalizacja Centrum Pucka to szereg kompleksowych działań, obejmujących nie tylko inwestycje w zakresie infrastruktury, ale również pracę z mieszkańcami będącymi w trudnej sytuacji społecznej. Trzy projekty, dwa społeczne i jeden infrastrukturalny, otrzymały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 11,5 mln zł, a wsparcie unijne wyniosło 6 mln zł.

Inwestycje będą realizowane do października 2020 roku.

 

W ramach dwóch projektów społecznych przewidziano m.in.:

  • utworzenie Klubu Integracji Społecznej – w którym realizowana będzie praca socjalna, asystentura rodzin i animacja środowiskowa;
  • aktywizację społeczną mieszkańców – wsparcie indywidualne i grupowe (poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne, warsztaty z umiejętności interpersonalnych);
  • aktywizację zawodową mieszkańców – poprzez doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia, wolontariat i praktyki wprowadzające do zawodu,
  • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – m.in. zajęcia dla rodziców i opiekunów rozwijające kompetencje rodzicielskie, dla dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

 

Ponadto w ramach projektu planuje się renowację 3 skwerów przy ul. Nowy Świat oraz parku przy ul. Gen. Hallera. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa systemu monitoringu w centrum poprzez zakup ok. 70 kamer.

 

Puck to już 22 pomorskie miasto, w którym realizowana będzie rewitalizacja dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wcześniej dotacje otrzymały miasta: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Tczew, Wejherowo, Żukowo, Rumia, Słupsk, Malbork, Kościerzyna, Lębork, Starogard Gdański, Chojnice, Czarne, Nowy Staw, Gniew, Debrzno, Miastko, Skarszewy, Kwidzyn oraz Ustka.

(r)

 

comments