W Kartuzach stanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę monumentu dokonano w minioną sobotę, 23 czerwca.

 

To dzięki inicjatywie i uporowi oddziału Kaszubsko - Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP, który aktywnie działa na rzecz czczenia pamięci Józefa Piłsudskiego, jak i formacji zbrojnych z nim związanych. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Wojska Polskiego, powiatu kartuskiego i gmin powiatu, księża, radni, członkowie różnych organizacji, mieszkańcy Kartuz i wszyscy ci, którym jest bliska sercu historia polskich dróg prowadzących do odzyskania niepodległości.

 

Akt erekcyjny, czyli dokument uroczyście potwierdzający początek budowy pomnika podpisali: poseł Dorota Arciszewska - Mielewczyk, prezes zarządu krajowego Związku Piłsudczyków RP Stanisław Władysław Śliwa, prezes okręgu Kaszubsko - Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP Tomasz Kocent, wiceprezes okręgu Kaszubsko - Pomorskiego i prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz Kazimierz Socha Borzestowski, burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński, proboszcz parafii pw. Świętego Kazimierza w Kartuzach ks. kanonik Ryszard Różycki oraz wykonawca cokołu pod obelisk Leon Czerwiński. Do tuby, swoistej kapsuły czasu, wraz z aktem erekcyjnym włożono egzemplarze gazet: "Nowego Pomorza" z artykułem o Związku Piłsudczyków RP oraz "Kuriera Kaszubskiego" i "Głosu Kaszub". Umieszczono też znaczek organizacyjny Związku i kilka monet.

0002
0003
0005
0007

Bardzo ważnym elementem pomnika jest kamień przywieziony z Litwy a pochodzący z fundamentów domu rodzinnego Józefa Piłsudskiego. To tam, w Zułowie na Wileńszczyźnie znajdował się majątek Piłsudskich. Kamień wraz z ziemią przywieźli do Kartuz członkowie Związku Piłsudczyków RP, którzy roztaczają opiekę nad pozostałościami po majątku rodzinnym patrona.

 

Pomnik stanie w parku 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Park nosi tę nazwę od ponad roku dla upamiętnienia formacji, która brała udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Pierwszy dowódca pułku, mjr Jerzy Kowalski był od 1922 roku kartuskim starostą, dwa lata później starostą kościerskim a od 1927 roku starostą w Świeciu. To on w 1919 roku organizował kaszubskich ochotników do udziału w Powstaniu Wielkopolskim. Spośród nich tworzył Kaszubski Pułk Strzelców Pomorskich przemianowany na 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Data - 23 czerwca 2018 roku - wmurowania aktu erekcyjnego nie była przypadkowa, była to sobota najbliżej daty 26 czerwca. Tego dnia bowiem, 26 czerwca 1920 roku 66 Kaszubski Pułk Piechoty stoczył zwycięską bitwę w wojnie polsko - bolszewickiej pod Bobrujkami (dziś tereny Białorusi). Pułk na pamiątkę tego wydarzenia obchodził swoje święto.

 

Pomnik Józefa Piłsudskiego wraz z cokołem będzie miał około 3 m wysokości. Jego odsłonięcie odbędzie się 27 października, a więc blisko 11 listopada - okrągłej daty 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

(ak) Fot. Nadesłane/NowePomorze.PL

Prezes Oddziału Kaszubsko - Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP mjr zw. Tomasz Kocent prezentuje egzemplarz "Nowego Pomorza", który został zamurowany wraz z aktem erekcyjnym i dwoma tygodnikami kartuskimi.

Tuba z aktem erekcyjnym została wmurowana pod przyszły pomnik.

 

 

comments